Fylkesråd for samferdsel Kari anne Opsal fra AP, Pia Svensgård i AP Tromsø og Regjeringens folk på Youngstorget, må få nye batterier til kalkulatorene sine.

Pia Svensgård i AP, sier at nå får Nord-Norge 14 % av samferdselsmidlene, på Nasjonal Transportplan. Hvis det skulle stemme, så får Nord-Norge da cirka 45 milliarder av hele NTP. For å sette dette litt i perspektiv, så koster hele E6 utbyggingen vest for Alta rundt 1 milliard kroner, og er en formidabel utbygging over 10 år, om den blir fullført. Hvis vi skal svelge AP sin NTP bløff, så betyr det at vi kan bygge 45 gigantiske E6 Alta utbygginger, på 10 år i Nord-Norge?? Dette er selvsagt en bløff fra AP. Trekk et komma inn i tallet og si mikroskopiske 1,4 % til en hel landsdel, i stedet for 14 %, så stemmer det sånn omtrent.

Beløpene er minimale til en hel landsdel, og har vært det helt siden 1814.

Nord-Norge får ca 400 millioner årlig til veiutbygging og litegrann utbedring av Nordlandsbanen, i Nasjonal Transportplan 2010-2019. Ut av den totale potten på 32 milliarder årlig, så er dette er skremmende lite beløp.

Ca 100 millioner årlig 2010-2014 for E8 sør for Tromsø (Ramfjorden), ca 102 milioner kroner årlig fra 2010-2014, for strekningen Fauske-Nordkjosbotn (Hålogalandsbrua).

Det er satt av ca 28 millioner årlig, for strekningen Skibotn-Riksgrensen fra 2010-2019.

Omtrent 78 millioner årlig for strekningen E6 Nordkjosbotn-Kirkenes (25 millioner årlig 2010-2013 for sørkjosfjellet) inkludert midler for strekningen Nordkjosbotn-Hatteng og midler til å sikre Nordnes tunellen, som ikke kommer før i siste periode av NTP. E6 vest for Alta kommer som et tillegg her over egen post, med ca 104 milioner årlig fra 2010-2019.

Totalt blir det ca 412 millioner kroner årlig, og nesten 1,3 milliarder på 4 år, slik vi i Regionpartiet har regnet ut, og som vi skriver om på våre nettsider på http://www.regionpartiet.no

I tillegg kommer en del midler til gang og sykkelvei og øvrige trafikk sikringstiltak.

Hva som tildeles fra NTP, på strekningen Fauske-Nordland grense vites ikke, da dette ikke er spesifisert, men grove kalkyler tilsier derfor at Nord-Norge ikke får noe mer en ca 2,5 % av hele Nasjonal Transportplan. Det skulle vært 12-16 %, for å kalles en satsning på Nordområdene, og minimum 10 % av NTP, da vi er 10 % av befolkningen og på grunn av at vi ihvertfall betaler 10 % av veiavgifter inn til staten.

Noen små utbedringer på Nordlandsbanen med nye kryss er tatt med, men ellers så havner hele jernbane potta på det sentrale østland, med ca 92 milliarder på NTP.

I tillegg har vi et brutalt etterslep siden 60 tallet og helt fra 1814, som skiftende regjeringer, har straffet Nord-Norge med. Hvis vi beregner et beløp på 10 milliarder i år i etterslep, og ganger dette med 20 år (i stedet for 40 år, fra 60 tallet frem til nå) så får vi et beløp på 200 milliarder kroner bare på samferdsel, og da har vi et nogenlunde riktig tall korrigert for inflasjon. Dette beløpet er tapte skatteinntekter, og øking i brutto nasjonalprodukt, som vi kunne hatt i nord, om skiftende regjeringer, ikke har beslaglagt våre egne penger.

Hvor lenge skal dette ranet av vår egen landsdel fortsette, og hvor langt kan AP gå i å lyve for oss i nord, om hvor fantastisk deres politikk, er for oss her oppe?

Hvordan kan AP, SV og SP sine folk i Nord-Norge, forklare dette og nevne at 14 % av NTP kommer til Nord-Norge?? En grovere løgn skal man lete lengre etter.

Valgflesk av beste sort. Foreslår nye batterier til kalkulatorene på Youngstorget.

Løftebrudd-regjeringen kan umulig bli gjenvalgt!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !