Nord-Norge har et utrolig stort potensiale innen reiseliv. Spektaklær, rått, eksotisk, er ord som ofte benyttes om Nord-Norge. Og de ordene benyttes alt for lite. For det er faktisk sånn vår kjære landsdel er, vi har bare blitt så vant med forholdene at vi tenker ikke så mye over det. Det er bare sånn, tenker vi, og tar noen kast med fluestanga, skyter en rype, lander en torsk over ripa eller setter utfor et bratt fjell på topptur.

Men for en utenlandsk turist som er villig til å benytte 20.000 kroner for en uke på drømmeferien i Nord-Norge, så er hver opplevelse enda råere, mer spektakulært, vanvittig eksotisk, og de ønsker bare at ferien varte en uke til. De skal ihvertfall tilbake neste år, og neste år deretter igjen.

Det finnes snart 1 milliard turister i verden. Bare i Kina finnes det nå 100 millioner kinesere, som får lov av myndighetene å reise på ferie utenlands. Et land som Frankrike har over 130 millioner turister hvert eneste år. Hvor mye omsetning og arbeidsplasser blir det? 2.600 milliarder årlig i omsetning hvis hver turist benytter 20.000 kroner på 14 dagers drømemferie på rivieraen.

Med andre ord mye mer enn et helt oljefond, hvert eneste år! Hvis vi regner at 50 % av dette havner i den franske statens lommer med skatter og avgifter, så er vel det sånn cirka ett rett tall. 1.300 milliarder kroner i årlige statlige inntekter er vel ikke så verst på turisme?

Hva er mulig å få til i Nord-Norge? Hva med å ha et spenstig mål med turisme, slik vi gjør på mange områder i Nord-Norge. Enn om vi fikk 1 % av verdens turister til Nord-Norge hvert år. Hva betyr det i inntekter og arbeidsplasser? 1 % ut av 1 milliard turister, er 10 millioner turister til Nord-Norge. Til sammenlikning mottar hele landet ca 3 millioner turister årlig, og ca 500.000 til Nord-Norge i år.

Hvordan skal vi da klare å få 10 millioner turister, til Nord-Norge årlig? 3 hovedpunkter må på plass

  • En langsiktig strategi på å bygge opp nok destinasjoner, av høy kvalitet. Hvis vi antar at hver turist oppholder seg i 10 dager i gjennomsnitt i Nord-Norge, så er behovet 100 millioner gjestedøgn, som må kunne tilbydes årlig i Nord-Norge. Dette gir 274.000 gjestedøgn hver dag, i hele landsdelen. For å nå dette målet må vi ha 500 destinasjoner (hoteller/resorter) som må totalt være tilgjengelig, hvor hver destinasjon har en kapasitet til å tilby 548 “varme senger” hvert døgn. Ingen umulig oppgave, da et større turisthotell tilfredstiller dette kravet.
  • Kraftig markedsføring på verdensbasis. Den tyrkiske staten benytter 300 millioner kroner på å markedsføre Tyrkia, bare i Norge. Dagens norske Regjering har avsatt samme sum, til å markedsføre hele landet i hele verden. Med andre ord en bitte liten sum, i forhold til andre land. Regionpartiet vil benytte 5 milliarder kroner årlig på markedsføring av hele landet og 2 milliarder av dette årlig på å markedsføre Nord-Norge.
  • Et eget fond på 2 milliarder, som invisterer i nye destinasjoner i nord, som kan tilføre nok kapital, til å bygge og drive destinasjonen de 5 første vanskelige årene. Tilgangen på kapital er det største problemet, og det tar 5 år før en destinasjon begynner å gå med et greit overskudd. Fondet må være en svært langsiktig eier og kunne tjene inn sin investering i løpet av 20 år.

10 millioner turister som legger igjen 15.000 kroner på 10 dagers ferietur i Nord-Norge, gir en omsetning på 150 milliarder årlig fra turistene. Hvis vi beregner at 50 % går tilbake til “Region Nord-Norge” i skatter og avgifter, så gjør regionen 75 milliarder kroner årlig på turisme. Det blir mange skoler, barnehager, veier og sykehus av dette beløpet årlig. Det er det vi kaller god distriktspolitikk. For en årlig investering på 2 milliarder i markedsføring av landsdelen, så er det en ekstrem gevinst, hvis vi lykkes.

Med hilsen Per-VidarNikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot!