1 mai er en viktig dag å feire. Norge er en av de nasjoner som står på for arbeidernes rettigheter, både i Norge og i utlandet og det behøves. Der internasjonale selskaper får “ture frem” ukontrollert på evig jakt etter profitt, uten statlige reguleringer av noen slag som sikrer arbeidernes rettigheter, er resultatet en jord i ubalanse og miljø ødeleggelser i stor skala. Det ser vi typisk i amazons jungel, på det afrikanske kontinet eller i sør-øst Asia.

Sikrer man arbeidernes rettigheter, så er det svært stor sjanse for at vi også klarer å berge miljøet. En oppegående og velorgaisert arbeiderklasse, er også kvalitetsbevisste forbrukere, som stiller krav til miljøprofil mot et stort internasjonalt selskap, som skal selge produkter til arbeiderklassen, som vi aller fleste av oss identifiserer oss med.

Det motsatte skjer i samfunn der ingen fagforeninger finnes, der tarfiff og lønnsavtale ikke finnes, og der arbeidere er tvunget til å ta det som slenges til dem av underbetalte strøjobber, med ingen rettigheter. Resultatet blir miljø-ødeleggelser med dertil underutviklet samfunn og krig, vold og sivile drap som følge.

Men fagforeningene må også kunne være med på en videre dugnad, for å få senket kostnadsnivået i Norge. Vi er i ferd med å prise oss ut av den internasjonale konkurransen, på grunn av det høye lønnings og kostnadsnivået i Norge. Reduserte skatter og avgifter, vil føre til at kjøpekraften opprettholdes, hvis lønningene fryses i 10 år fremover. Får man aksept fra LO og YS om at det er nettolønnen (det beløpet man sitter igjen med på konto etter skatt) som er viktigst for lønnsmottakere i dette land, så har vi kommet et langt stykke på vei, med å sikre arbeidsplasser og bedrifter.

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – makta midt i mot !