De rødgrønne fortsetter med sine enorme provokasjoner, mot hele den nordnorske befolkningen. Kari Anne Opsal, fylkesråd for samferdsel i Troms og medlem av AP, innrømmer nå “det store togrøveriet” som de rødgrønne har foretatt på høylys dag, rett foran øyne til den nordnorske befolkningen. Opsal bekrefter nå at Nord-Norge blir frastjelt nærmere 3,5 milliarder kroner av Nasjonal transportplan, som hører hjemme i Troms i perioden 2010-2019, eller prosentvis 30 % av hele potta av NTP som tilhører hjemme i Troms.

Kun 8 milliarder kroner av totalt 320 milliarder kroner på NTP for perioden 2010-2019, vil de rødgrønne betale tilbake til Troms Fylke. De øvrige 3,5 milliarder kronene på NTP 2010-2019 for Troms, er regelrett beslaglagt av de rødgrønne og gitt i “gave” til det sentrale Østland for utbygging av Oslopakke 3.

Dokumentasjonen finnes her på en annen artikkel på forumet Mitt Nord-Norge

Les artikkelen i dagens nettutgave av Nordlys

Enorme etterslep på sentral samferdsels-infrastruktur i Nord-Norge

I tillegg vil det med disse lave bevilgningene til Nord-Norge, ikke være mulig å bygge ny E-6 gjennom Nordland og store deler av Finnmark, hvor dette er et skrikende behov for ny europavei, og definitivt ingen ny jernbane i Troms eller Kirkenes. Hver kilometer vei med Europavei 6 (E-6) koster antakelig rundt 60 millioner kroner å bygge i nytt terreng, og vi har bare i Finnmark behov for omtrent 400 km ny E-6. I Nordland omtrent 300 km E-6. I Troms ca 150 km ny Europavei. Til sammen cirka 850 km Europavei i hele Nord-Norge til en samlet kostnad av 51 milliarder kroner. Hvordan er det da mulig å bevilge kun mellom 20-23 milliarder kroner i NTP for hele Nord-Norge, i perioden 2010-2019, til både vei, bane, fly og havn? Bare jernbane utbygging vil koste godt over 100 milliarder kroner for Tromsbanen og Kirkenes banen.

Nordområdesatsningen en floskel, fra de rødgrønne

Har de rødgrønne ment noe med sin floskel, den såkalte “nordområdesatsningen”, så har det vært bevilget mellom 60 – 200 milliarder kroner på NTP, i stedet for 20-23 milliarder kroner for Nord-Norge, i perioden 2010-2019. For det er det som er behovet. Bygging av jernbanene Tromsbanen og Kirkenesbanen, som SV skryter av kan man bare avskrive umiddelbart, som det feiteste valgflesk. 20-23 milliarder kroner holder knapt til 1/3 del av veiutbyggingen og da er jernbane utelukket. Legg til 4 milliarder kroner på havn/molo/sjøleier og flyplass utbygginger, så er et reelle behovet i Nord-Norge, rundt 200 milliarder kroner på NTP for årene 2010-2019. Dette grunnet det vanvittige etterslepet på samferdsel i nord, helt siden krigens dager. Hva er da 20-23 milliarder kroner på NTP egentlig? En enorm provokasjon mot hele den nordnorske befolkningen!

Hvor lenge skal vi finne oss i dette? Benytt høstens valg til å få bort disse Nord-Norge fiendtlige partiene, fra Stortinget. Vi kan ikke fortsette slik.

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !