La dagens tradisjonelle helter innen idrett og musikk få hvile noen tiår nå, og la oss bygge nye nasjonalhelter som kan bygge landet, når olje og gass er borte. Kunnskap er fremtidens viktigeste ressurs og spesielt innenfor realfag. La oss derfor dyrke de gamle helter, som var nasjonen Norge verdig. La oss på nytt dyrke vitenskapsmannen Nansen og hans utrettelige tørst etter kunnskap, basert på realfag.

Noe av det viktigeste norske stortingspolitikerne gjør, er å reise på studietur til andre land, for å se på hvordan politiske vedtak som gjøres, skaper de ønskede resultatene man søker ved vedtaket. Det er viktig å lære av andre lands politikk, for hva som fungerer og ikke fungerer.

Tyskland dyrker andre nasjonalhelter, enn våre idrettsmenn. Derfor er de Europa sin største økonomi

Tyskland som er vårt store naboland i sør, er Europa sin største økonomi. Ser man på hva dette landet har klart å få til, etter å ha ligget i ruiner i 1945, så er det intet annet en imponerende. Riktignok ble Øst-Tyskland bygget opp på en annen måte med kommando-økonomi, under Sovjets innflytelse bak jernteppet. Men Vest-Tyskland sin markedsøkonomi var langt større og mer velutviklet en den gode naboen i øst, rett før Berlinmurens fall.

Dagens Tyskland er derfor verdt en studietur, for å se hva er det som gjøre Tyskland så bra, slik at de har den største økonomien. En viktig årsak, er måten Tyskland har delt opp landet i delstater og dermed desentralisert makt og rettferdig fordeling, av økomiske ressurser. En annen viktig årsak, er Tysklands satsning på kunnskap innen realfag. Dagens helter i Tyskland er ikke idrettsutøvere, musikere eller andre medieskapte helter. De er ingeniører!

Å inneha en doktor tittel innen ingeniørfag i Tyskland, gjør deg til en nasjonalhelt, hvis du klarer å utnytte dine kunnskaper, til å skape nye produkter for verdensmarkedet, av høy teknisk kvalitet og kompleksitet. Tyskernes forkjærlighet for avanserte tekniske maskiner, er velkjent over hele verden. Der kan vi lære av Tyskland.

La barna “bade” i realfag fra de er små i Norge, og dyrk dem som vinnere innen fagfeltet

Vi er få mennesker i Norge, så derfor kan vi ikke bli verdensmestere i alle bransjer. Vi må etter min mening dyrke nye helter i Norge og da innen realfag. Vi må la de kunnskapstørste barna “bade” i realfag helt fra de er små, og følge dem opp gjennom oppveksten med den “røde tråden innen realfag”, til de er ferdig universitetsutdannet/høyskoleutdannet og gjøre dem til våre nye nasjonalhelter. Det er på tide å ta opp igjen arven etter Nansen! Derfor er mitt og Regionpartiet sitt budskap i dag, at vi må dyrke nye nasjonalhelter i Norge og da innenfor realfag.

La oss starte med å dyrke det svært unge kunnskapsgeniet og sjakkspilleren Magnus Carlsen

Jeg så et interessant TV program om verdens beste kvinnelige sjakkspiller, Judit Polgar, om hvordan hennes far, lærte henne opp til å bli et geni innen sjakk. Poenget mitt er ikke sjakk, men at samtlige små barn kan læres opp, til å bli våre nye nasjonalhelter som ingeniører innen realfag. Man må leke inn kunnskapen fra barna er små, og la dem selv videreutvikle sine evner, etterhvert som de får ny kunnskap. Når de klarer å skape et produkt basert på sin evne til å lære, så vil jeg at vi skal dyrke dem som helter allerede fra 10 års alderen og fremover. La de få media sin oppmerksomhet fra de er små, og gradvis starte denne dyrkingen av dem.

Det var akkurat det som Judit Polgar fikk. Hun lærte seg å leve med media og nyter i dag denne suksessen hun har i dag, som verdens beste kvinnelige sjakkspiller. Hun spilte nettopp mot Magnus Carlsen, hvor vår egen svært unge Magnus, beseiret Polgar til sist. Kanskje skal vi starte med Magnus Carlsen, å dyrke han som vår nye nasjonalhelt i dag? Det kan være en god overgang, fra å både dyrke kunnskap og idrett, til i større grad dyrke rene kunnskapshelter.

Lenge leve kunnskap og vår nye nasjonalhelt Magnus Carlsen!

Per-Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech- Makta midt i mot!