Kun 2 representanter i Regjeringen med røtter i Nord-Norge. Dette er alt for dårlig, og slett ikke en nordområde satsning. Nå kan det vel diskuteres om Karl Erik Schjøtt Pedersen kan regnes som nordlending mere. Til det har han vist alt for dårlige resultater for sin egen landsdel, sett opp mot den maktposisjonen som stabsjef han har innehatt, i Stoltenberg sin regjering.

Lisbeth Berg Hansen fra Bindal i Nordland som fiskeriminister, er jeg i tvil om hvordan vil fungere. Jeg frykter at hennes bakgrunn fra oppdrettsnæringen, vil gjøre det vanskelig å oppnå et godt nok vern av villlaksen, blandt annet. Jeg stiller også spørsmål med hennes styreverv i Aker Seafoods. Dette vervet må hun selvsagt trekke seg fra, men det viser hvilken tilhørighet hun har til Røkke systemet og det er ikke gunstig for Nord-Norge. Den tette koblingen til Stoltenberg som rådgiver for han, betyr at hun vanskelig klarer å ha den nødvendige faglige og maktbaserte distansen til Stoltenberg.

Men hvor er Anne Marit Bjørnflaten fra Målselv og Bjørn Inge Moe fra Kåfjord? Begge gode kandidater, men ikke funnet verdig til en ministerpost.

Men dette føyer seg bare inn i den manglende prioriteringen av Nord-Norge. Vi mister stadig mer makt og innflytelse over egen hverdag, her oppe. At Røkke får sine folk inn i Regjeringen, burde vel kanskje ikke overraske noen, med det nære forholdet mellom Stoltenberg og Røkke, selv om det fikk en “tenkepause” under Aker striden.

De 2 representantene fra Nord-Norge, er derfor faktisk negativt for vår landsdel, og jeg frykter disse 2 vil motarbeide landsdelen, i stedet for å kjempe for oss. Schjøtt Pedersen har alltid kjempet mot sin egen landsdel, tro det eller ei.

Dette er ikke godt nok for Nord-Norge. I sum en regjering som på mange måter er direkte Nord-Norge fiendtlig!

Med hilsen

Per-Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !