NATO sin nye generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, har vært på besøk i Norge og bedt om mere soldater fra vår regjering, til innsats i Afghanistan. NATO ønsker å iverksette den nye strategien om å heller trene opp og bygge opp Afghanistan sin nye hær, i stedet for selv å aktivt bekjempe Taliban og andre mafialiknende grupper av narkotika kartell, som forsøker å ta over makten, i dette strategisk viktige sentral-asiatisk landet.

Stoltenberg sier nei, og argumenter med at vi allerede deltar relativt mer enn andre NATO land, i forhold til folketall. Stoltenberg og vår nye forsvarsminister Grethe Faremo, er enige i denne strategien om å heller trene opp den afghanske hæren, slik at de selv kan ta kontroll over eget land. På sikt så må NATO en gang trekke seg ut av dette landet, så NATO sin strategi om å bygge opp en godt fungerende afghansk hær, er viktig for å lykkes i oppbyggingen av dette landet.

Hvis regjeringen ønsker å få NATO sin sin strategi å lykkes, kreves langt flere norske soldater

Dette fordrer langt flere NATO soldater inn i Afghanistan, siden landet har så stor befolkning, stor geografisk utstrekning og vanskelig topografi. Skal man lykkes å bygge opp en fungerende hær, så er vi nødt for Norges del å doble eller tredoble antall soldater og offiserer, fra vår egen hær som deltar i ISAF styrkene. Skal man for eksempel trene opp en en geværtropp på et 45 afghanske soldater og offiserer, så er det nødvendig med et 10 talls soldater og offiserer av våre egne, til å besørge opplæring og vakthold under trening.

Afghanistan behøver 600.000 – 700.000 godt utstyrte og godt trente soldater, for å for kunne hevde suverenitet og sørge for sikkerhet og fredelig utvikling, i dette kjempelandet. Dette fordrer nærmere 150.000 NATO soldater og offiserer, til å utføre trening og vakthold, under oppbyggingen av den afghanske hæren. I tillegg kommer de NATO soldater som må til, for å fortsette den millitære offensive krigføringen, mot Taliban. Den kan vi ikke legge på is, under opplæringsperioden.

Norge er en av verdens rikeste land, men har kanskje den minste hæren av alle NATO land. Vi har en forpliktelse ovenfor NATO, og må derfor først starte her hjemme med å bygge opp vår egen hær, slik at vi kan etterleve NATO sine ønsker om å bidra med nok styrker, slik at Afghanske kvinner og barn går en tryggere tilværelse i møte på sikt.

Arbeiderpartiet har ansvaret for nedbyggingen av vårt eget forsvar, og dermed for å ikke ha nok soldater å sende til Afghanistan

Så problemet til Forsvarsminister Grethe Faremo og Jens Stoltenberg, er selvforskyldt for AP sin del. Arbeiderpartiet har konsekvent bygget ned forsvaret og hæren vår, siden midten av 80 tallet. Når NATO ber oss om å doble eller tredoble styrkebidraget, så har vi ikke den kapasiteten som NATO og afghanske kvinner og barn etterspør. Derfor vil flere kvinner og barn dø på markedsplassene i Kabul, på grunn av Taliban sine selvmordsbombere og sin narkotika relaterte “banditt hær” dreper småbarn med bomber og terror.

Skal vi fortsette slik å ignorere NATO, og dermed sette vår egen og afghanske kvinner og barn sin sikkerhet i fare? Tiden er inne for å bygge opp det norske forsvaret igjen og starte å lytte til NATO sine ønsker. Danmark bidrar langt mere enn oss, med å vinne krigen, på vegne av det afghanske folk. Norge har langt større økonomiske muskler til å bygge opp et forsvar, som kan produsere styrker som skal til, for å vinne krigen.

Jeg vil gå så langt å hevde at Stoltenberg er direkte feig, som ikke tør ta NATO sin oppfordring seriøst. Ved det minimale bidraget Norge bidrar med i forhold til andre NATO land i den direkte krigføringen, når man ser på antall tapte egne soldater, så kan det ikke sies at vi er lojale mot NATO og afghanske kvinner og barn!

Bygg opp det norske forsvaret nå og slutt opp om NATO sine ønsker. Hvis ikke vil en storkrig i hele området bryte ut og Taliban bygger seg opp igjen. Resultatet vil bli at vi får langt mer terror og en mulig utbrudd av 3 verdenskrig, om Taliban vinner krigen!

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !