NRK dokumentar serien som nå har startet på NRK2, med tittelen “Kaldt kappløp”, viser med tydelighet hvor langt landene som grenser til Arktis, er villige til å gå for å sikre eierrettigheter, til de enorme ressursene som skjuler seg under isflaten i nord. 25 % av de gjenværende olje og gass ressursene finnes i arktis og et flytende “oljefond” i form av fornybare fiskeressurser, er grobunn nok for en alvorlig konflikt, siden verdens befolkning øker og behøver mer mat og energi.

Canada sin statsminister sa det rett ut i en fortreffelig uttalelse, om hvorfor også Canada ruster kraftig opp i Arktis. Han sa følgende: “Use it, or loose it” eller oversatt til norsk “bruk det eller mist det”, om suverenitet-hevdelsen i Arktis.

Men hva gjør Norge for å hevde suverenitet over våre områder i Arktis, spesielt med tanke på Svalbard og de enorme havområdene våre? Marinen har 5 fregatter som snart er operative og noen nye jagerfly er under bestilling snart, men det store spørsmålet er; Er det vilje nok tilstede hos de rødgrønne, til å hevde suverenitet over vår del av Arktis?

Forsvaret er underfinansiert og latt “i stikken” av sosialist regjeringen vår

Ser vi på hvilke ressurser som Forsvaret har fått tilgjengelig fra Regjeringen vår, så mener vi i Regionpartiet, at det er soleklart at Forsvaret er underfinansiert i forhold til de oppgaver som de er satt til å løse. Ut av de 5 nye fregattene, så vil det kun være 3 operative fregatter som skal hevde suverenitet over de enorme havområdene våre. De 2 andre fregattene vil gå som øvingskip eller i internasjonal NATO tjeneste. Man kan si at Kystvakta driver og hevder suverenitet, og det er forsåvidt rett, men Kystvakta er ikke trent og utstyrt til å takle skarpe oppdrag, som det fort kan komme opp i på tokt. Det så vi tydelig med Elektron saken hvor det russiske piratskipet som kidnappet 2 marineoffiserer, klarte å stikke av inn til russisk havn med våre offiserer i fangenskap ombord. Har det vært en norsk fregatt i området, så har saken vært løst før krisen fikk utvikle seg.

Jeg har som tidligere aktiv politiker i det nå nedlagte Regionpartiet i sitt forsvarspolitiske program , foreslått en nesten dobling av forsvarsbudsjettet. Vi ønsket et forsvarsbudsjett på 69 milliarder kroner årlig, slik at vi er i stand til å ha et fungerende minimumsforsvar, med en slagkraftig marine, jagerfly-våpen og hærstyrker. Riksrevisjonen, som er ledet av tidligere AP topp Jørgen Kosmo, gir nå Regjeringen kraftig refs for å satt Forsvaret ut av stand, til å fungere som et minimumsforsvar. 36 Milliarder kroner i årlig forsvarsbudsjett, er langt under de 2 % av Brutto Nasjonalprodukt for Norge, som NATO har satt som retningslinjer for medlemmene i alliansen, for årlig forsvarsbudsjett.

Russland ruster opp enormt i Arktis, med 400 % økning av forsvarsbudsjettet sitt

Russland sin enorme opprustning med en økning av forsvarsbusjettet sitt med formidable 400%, viser hvilken vilje Russland har, til å sikre at de får råderett over mesteparten av Arktis. Russland sin nærmest totale avhengighet av olje og gass, er en tikkende bombe, om prisen råvareprisene skulle falle dramatisk. Dette vil føre til at Russland vil sette makt bak kravene, om å sikre seg rettighetene til mesteparten av Arktis, for å kunne opprettholde inntektsnivået til den russiske staten. Den største øygruppen i Norge, som er Svalbard, vil faktisk kunne risikere å bli invadert i fremtiden, som følge av en radikalisering innenfor Kremls murer. Ingen vet hvem som sitter med makten innenfor kreml murer i Moskva, i fremtiden. Anbefaler alle å se “Kaldt Kappløp” dokumentaren. Den kan sees på NRK2 sitt nett TV her

Fremtidige ressurser for flere tusen milliarder kroner, kan regelrett forsvinne rett ut av hendene våre, om Stoltenberg og resten av de rødgrønne fortsetter å ha et så lavt nivå på suverenitetshevdelsen, som de har lagt opp til nå. Da ryker hele velferdstaten vår og vi blir enda mere “vingeklippet”, da vi ikke vil være herre i eget hus. Derfor skal Norge ruste opp Forsvaret med et årlig forsvarsbudsjett på 69 milliarder kroner, slik vi i Regionpartiet ønsker. Kjør debatt!

Med hilsen Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !