I dag fyller tiltaksonen i Finnmark og Nord-Troms 20 år. På Rica Hotellet i Alta stod Stortingspolitikerne i kø, for å bli applaudert av de lokale politikerne her nord. Tiltaksonen ble foreslått i sin tid av Finnmark Høyre og drevet frem av Odd Rikard Olsen (bildet, som er lånt av Altaposten) som var statsekretær i Syse regjeringen (og ære være han og Finnmark Høyre for det). Pakken ble da vedtatt på Stortinget, siden Finnmark var i en krise på grunn av dårlig fiskebestander og fraflytting. Pakken ble vedtatt tross motstand fra Arbeiderpartiet. Det hevdes at tiltaksonen har vært svært viktig for å opprettholde bosetningen i Finnmark og Nord-Troms. Det er godt mulig at ingen arbeidsgiveravgift, lavere personbeskatning, nedskriving av studielån blandt annet, har vært svært viktig for å opprettholde bosetningen og næringslivet. Men hva er det egentlig som “skurrer” her?

Tiltaksonen koster 2,5 milliarder årlig og tilbakeføres over statsbudsjettet hvert år. Da tiltaksonen ble vedtatt på Stortinget, var det smarte maktpolitikere på det sentrale østland, som fikk det til å se ut som om det ble gitt en gavepakke til Finnmark og Nord-Troms, og dermed stod jubelen i taket i nord. I realiteten er det slik vi i Regionpartiet ser det, Finnmark og Nord-Troms sine egne penger som ble pakket inn i gullpapir med sløyfe på og gitt som en gavepakke over statsbudsjettet, slik at det skulle se ut som om “de oppe i nord” tross alt skulle få litt penger.

Det hevdes at Snøhvit feltet utenfor Hammerfest aldri ville blitt realisert uten tiltaksonen, sier Norut forskerne som presenterte rapporten i dag i Alta. Dette tror jeg er regelrett feil. Olje og gass ressursene i nord er meget attraktive, selv om det er komplisert å utvinne ressursene. Det blir feil å applaudere tiltaksonen for at Statoil Hydro, Oljedirektoratet og Oljenæringens Landsforening, har drevet utvinningsprosessen frem. Utvinningen ville likevel funnet sted uten denne “lukerative” tiltakspakken, som Norut forskerne tilsynelatende av en eller annen merkelig grunn, skryter veldig av. Da er det nærliggende å se på hvem som har bestilt rapporten av Norut. Det manglet ikke på prominente navn på hotellet i Alta.

Selveste Karl Erik Schøtt Pedersen støtte jeg på inne på hotellet, med sitt sedvanelige “skjeve” smil om munnen. Jeg har tidligere karaktisert “Schøtten” som “portvakten” til Stoltenberg, fordi intet politisk forslag fra nord, kommer igjennom om ikke Schøtt Pedersen er enig. Jeg skrev derfor følgende sitat om “Schøtten” Sitat “Jeg er klar over politikkens irrganger og at det drives lobbyvirksomhet over en lav sko, i Regjeringskvartalet. Aldri er vel veien kortere fra Yongstorget til Statsministerens kontor. Fra Vardø til Statsministerens kontor, er det like langt som en reinkarnert Vardøværing, med navn Karl Eirik Schjøtt Pedersen ved Statsministerens kontor, et gjenferd som blokkerer alle utganger i beste Matrix ånd og som aldri har en ende, men som flyter gjennom hundre univers, før et budskap endelig finner frem til sin løsning!” sitat slutt

Nord-Norge utgjør 10 % av befolkningen, og har dermed krav på å få tilbakeført 10 % av det innenlands statsbudsjettet hvert år. Slik vi i Regionpartiet har regnet på det, så har vi kun fått tilbakeført 3 % av det innenlands statsbudsjettet hvert år. Med andre ord 7 % av det det totale innenlands statsbudsjettet, som er våre egne penger, har blitt frastjålet Finnmark og resten av Nord-Norge, hvert år! Dette er ufattelig mye penger og for Finnmark sin del så er disse 2 milliardene årlig som utgjør Finnmarks andel av tiltaksonens kostnad hvert år, en del av de ordinære tilbakeføringene som skal komme fylket til del, og ikke som en gavepakke på toppen av det årlige budsjettet. Finnmark utgjør 1,53 % av befolkningen og har et krav på ca 12,5 milliarder kroner årlig tilbakeført, hvis vi regner at det innenlands statsbudsjettet er på ca 850 milliarder kroner i 2009. Er da 2 milliarder kroner inne i dette beløpet som tilbakeføres eller ikke? Anslagsvis 8-9 milliarder kroner tilbakeføres til Finnmark hvert år inklusiv tiltaksone beløpet, og hvor blir det da av de siste 3 milliarder kronene som tilhører Finnmark? Og disse beløpene viser at det heller ikke er en Nordområdesatsning, for da skulle Finnmark hatt en mye større andel av statsbudsjettet en det som er tilfellet.

Det er på tide å våkne Finnmark og krev tilbake deres egne penger! Tiltaksonen er bare et skalkeskjul, for en gavepakke som er faktisk allerede er Finnmarks egne penger!

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !