Etter vulkanutbuddet på Island og de enorme problemene dette har skapt for lufttrafikken, så er spørsmålet om videreført jernbane i Nord-Norge fra Fauske og nordover vil bli lansert, mer gjeldene en noen gang. Anne Marit Bjørnflaten i AP, nestleder av Transportkomiteen på Stortinget til den norske stat, vil ikke garantere for noen bygging av ny jernbane fra Fauske og nordover, med begrunnelse i de store kostnadene som dette vil medføre. Da er det betimelig å stille spørsmålet: “Hvor mye er vi nordlendinger verdt?”

Regnet på etterslepet på samferdsel, så skylder Stortinget til den norske stat, oss her nord ca 130 milliarder kroner (uten tapte renteinntekter regnet med og justert for inflasjon), bare på dette delbudsjettet av statsbudsjettet. Dette er regnet ut fra det årlige beløpet av våre egne penger fra oss i nord, som Stortinget har beslaglagt på samferdselbudsjettet årlig, siden krigens slutt.

Derfor hvis Transportkomiteen på Stortinget har “skamvett” nok, så bevilger Stortinget dette beløpet som et minimum, for å bygge jernbane i fra Fauske og nordover. Penger mangler det ihvertfall ikke, siden vi snart har 3000 milliarder kroner på bok.

Men muligens er ikke vi her nord så mye verdt, for østlendingene som har makta på Stortinget, at det er interessant å yte det “provinsiale pittoreske Nord-Norge” rettferdighet?

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !