I dag på pressekonferansen i Oslo er det enighet om grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet, nærmere bestemt Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansens bassenget på Nordpolen. Avtalen er at vi skal dele Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansen bassenget i 2 like store deler. Med andre ord Norge har fraveket kravet om midtlinje prinsippet (må ikke forveksles med å dele området i 2 like deler), og gitt Russland delvis innrømmelser på sitt krav om å bruke sektorlinjen som delelinje, i og med at man er enig om å dele det omstridte området i 2 like deler. 175.000 kvadratkilometer delt på 2, tilsier at Norge har gitt fra seg 87.500 kvadratkilometer hav områder til Russland, med andre ord en super avtale for Russland, og et elendig forhandlingsresultat for Norge. Midtlinjeprinsippet vil være det rette delingsforholdet, men dette er fraveket slik jeg kan se, slik at sektorlinje kravet som er et horribelt krav fra Russland mot oss, i prinsippet har gitt Russland delvis innrømmelser og en svært god avtale for Russland!

Hva er det egentlig som har foregått i kulissene i dette spillet? Det er et faktum at Stoltenberg og Gahr Støre i delelinjeavtalen her, har gitt bort et av Europas største sannsynlige gassfelt, over til Russland. Hjalmar Johansen høyden, som ligger midt inne i dette omstridte området det er forhandlet over, blir av ledende analytikere sett på som svært lovende. Den sannsynlige gassmengden til Hjalmar Johansen høyden, er mellom 1 til 2 ganger så stort som Sthokman feltet, som ligger mye lengre nord og øst, og dermed er vanskeligere å utvinne. Ormen Lange feltet utenfor nord-vestlandet er bare småtteriet i så måte. Dette er ikke noe som kommer frem i media, at Stoltenberg og Gahr Støre i avtalen gir bort selve gullkalven i norske gassressurser, over til Russland bare for å få til en avtale om en delelinje, som hvis saken hadde vært fremmet for den internasjonale Havrettsdomstolen i Haag, ville ført til at Norge fikk eierretten til dette tidligere omstridte havområdet.

Slik jeg kan se det, så er det ingen tvil om at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, her begår direkte landsvik mot egen nasjon, ved å gi bort enorme ressurser som fremtidige borgere av Norge skal bygge sin fremtid på. Det må betraktes som et landsvik, siden Stortinget aktivt villedes av Stoltenberg og Gahr Støre, til å tro at disse to har fremforhandlet en god avtale for Norge, hvilket det ikke er, den er faktisk horribelt dårlig, og Stortinget fatter derfor beslutningen om å ratifisere avtalen, på feilaktig og sågar falskt grunnlag. Dette sett i forhold til disse opplysningene som Stoltenberg og Gahr Støre holder tilbake, og aktivt villeder Stortinget med. Etter ansvarlighetsloven §§ 8 og 9 kan en statsråd ilegges straff ved brudd på opplysningsplikten til Stortinget. Det er også et klart brudd på Grunnlovens § 1 om at “Norge er et fritt og udelelig rike” og Stoltenberg og Gahr Støre har også her “delt riket” opp ved å gi bort en sentral del av riket (jamnført normal internasjonal rettsoppfatning om delelinjer til havs mellom 2 stater)

Det har i den senere tid kommet frem klare påstander fra sentrale etterretningsfolk i Norge, om at det eksisterer enda flere horrible avtaler, mellom Norge og Russland, som kan relateres til delelinjeavtalen. Bernhard Duncan Lyng, den sentralt plasserte og nå pensjonerte etterretningsoffiseren i norsk etterretning, mener det må foreligge hemmelige avtaler om at ødeleggelsen av Forsvaret i Nord-Norge, som alle i nord kan bevitne skjer, er også en del av den hemmelige avtalen som Stoltenberg og Jesuitten Jonas Gahr Støre enten har gitt Russland tilbud om i delelinjeavtalen, eller regelrett fått direktiver direkte fra Moskva om å bare akseptere, uten videre debatt. Mer om det hemmelige maktspillet og Vatikanets kontroll med Norge, kan leses om her

Ser man på kartet på dette innlegget (klikk på bildet for større utgave), så ser vi at det norske kravet er midtlinje prinsippet, som går mye lengre øst enn det russiske kravet som er sektorlinjen (lengdegraden rett nord mot Nordpolen fra land på norsk side). På dagens pressekonferanse, så sier Stoltenberg at man er enige om å dele de omstridte områdene i 2 like store deler. Det betyr etter det jeg kan se (med forbehold, siden alle detaljer ikke er offentliggjort enda) at Russland har fått en svært god avtale, mens Norge har ikke fått gjennomslag for midtlinjeprinsippet med Russland.

Jeg syns dette er svært mistenkelig og dårlig håndverk fra Stoltenberg og Gahr Støre. De har gitt bort enorme verdier til Russland, og fremtidige inntekter til å bygge velferdsstaten her hjemme. Derfor må denne avtalen underkjennes i Stortinget, siden det stemmer at Russland har fått tilkjent disse enorme havområdene, som vi mener tilhører oss. Stoltenberg og jesuitten Jonas Gahr Støre, må granskes for dette landsforræderiet det står bak. Vi kan ikke la denne nasjonen ødelegges mer en det disse 2 har klart å få til nå. Norge som nasjon er infiltrert av Jesuittene og Tempelridderne til vatijanstaten og dette må det bli en slutt på nå. Les mer om det hemmelige maktspillet i kulissene i Norge her

Per-Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !