I dag feires Grunnlovsdagen til staten Norge, en dag som har vært behøvelig feiret i alle fjorder og byer her hjemme og flere steder i utlandet. Vi kler oss opp i fine klær og pusser bunadsølvet som aldri før, før det bærer av sted til skolen eller et samfunnshus. Først og fremst for å ha en hyggelig dag, gå i tog, spise is og pølser og synge “Ja vi elsker”. Men har denne dagen egenlig så stor betydning lengre, når vi ser på hvorfor vi egentlig feirer denne dagen?

Jeg tør påstå at de fleste voksne i dag, mener at betydningen av denne dagen ikke lengre er det den var. Det er først og fremst en dag for barna, slik at de kan spise is og pølser og at de voksne kan møte kjentfolk og vise frem sine flotte bunader og føle at man tar del en del i et felleskap som er større en seg selv. Mennesket er nå engang skapt slik at vi er sosiale vesener, som holder felleskapet høyere enn seg selv, og det er i og for seg selv, en fin ting.

Men det er et paradoks, at vi feirer en grunnlov for staten Norge, som ingen av de 3 befolkningsgruppene i “Nord-Norge” har undertegnet og godkjent, siden vår representant fra nord, aldri rakk ned til Eidsvold i 1814 og dermed aldri underskrev og godkjente Grunnloven, for vår del. Hverken den opprinnelige kystbefolkningen (Hålogalands befolkning), de opprinnelige samene, og den senere innvandrende nord-svenske/finske kvenene, har noensinde underskrevet grunnloven til staten Norge, på Eidsvold i 1814. Likevel feirer vi denne dagen som om den naturligeste ting.

Muliges setter jeg isen eller kaffen i vrangstupen på en del mennesker i dag med dette innlegget, men vi bør egentlig sette oss ned og analysere fremtidutsiktene, for hvordan vi organiserer vår egen hverdag og samfunn her nord. Ser vi på det relle fakta så har vi i dag minimalt med innflytelse på vår egen hverdag og det er et faktum at Finnmark opplever fraflytting og landsdelen som helhet taper innbyggere. Og hvorfor opplever vi dette?

Grunnloven til staten Norge, er spesialsydd for å konservere makt der folketallet er størst og det er på det sentrale østlandet. Vi fra nord og for den del Trønderlag og Vestlandet, sender i dag som alltid, noen representanter inn til Oslogryta, i håp om at de kan få til noe for vårt eget fabelaktige samfunn, men det er nærmest til ingen nytte. Resultatene uteblir som alltid, og grunnn til det selvsagt Grunnloven sin utforming, som konserverer makt på det sentrale østlandet. Grunloven deler makten mellom Konstitusjonen (Grunnnloven) og Kongehuset (monarkiet). Derfor heter det at vi lever i et konstituelt monarki og ikke i et reelt demokrati. Vi velger altså representanter gjennom valg, som vi sender ned til et parlament (Stortinget), som skal videreutvikle lover og regler og via Kongens rådsmenn og kvinner (Regjeringen), søke å få de godkjent i samarbeid med Kongen, via Kongen i Statsråd på slottet hver fredag.

Vi må derfor spørre oss om det er rett å fortsette med den sentralstyrte Grunnloven som vi har i dag, og som vi her nordpå juridisk sett heller aldri har godkjent, eller om vi skal endre og endelig godkjenne denne Grunnloven via en annen statsforfatning, slik at alle deler av landet får tilbakeført makt og kontroll over egen hverdag, ressurser og samfunn. Regionpartiet som jeg sitter som leder for, har kommet med et forslag om en Grunnlovsendring, hvor landet deles opp i 5 selvstyrte regioner, som hver region får sitt eget regionale parlament og dermed oppløses Stortinget. Vi ønsker å gi Kongehuset frie tøyler til å jobbe med de saker de brenner for (Kirken, Turistforeningen og så videre) ved å bevare Kongehuset som en kulturinstitusjon, men ikke som en maktfaktor i samarbeid med Grunnloven. Det betyr at vi i Henrik Wergelands ånd, innfører republikk og folkevalgt President på topp.

Jeg tror det er på tide å tenke nytt og la hele landet i realiteten få føle at vi er med og bestemmer, over dette fantastiske samfunnet vårt. Vi har alle muligheter, men det er opp til deg og meg, å bestemme oss for hvordan vi skal etterlate oss samfunnet vårt til neste generasjon. Valget er ditt.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !