I serien om helter av Hålogand og Sapmi, så ønsker jeg å hedre en av mine barndoms helter.

Visesangeren og Nord-Norge patrioten Jack Berntsen, gikk bort 69 år gammel. Jack Berntsen var en av mine barndoms helter, og har satte dype spor i min motstandsvilje mot sentralmakta ledet av Oslomannen Jens Stoltenberg, som på nytt utarbeider strategier for avfolkning, av vårt elskede Nord-Norge. “Kor e hammaren Edvard, du treng han vel no, no som døra skal spikras igjen” sang Jack Berntsen på 70 tallet, som et motsvar mot avfolkningen av landsdelen, som faktisk truet med å legge hele vår vakre landsdel øde. Noe som igjen er en aktuell problemstilling, men den arrogansen AP sentralt viser oss her nord, spesielt på statsbudsjettet, hvor Jens Stoltenberg og Karl Erik Schøtt Pedersen i tospann, fører en avfolkningspolitikk mot Nord-Norge.

Jack Berntsen var en ekte patriot for vårt samfunn, og gjennom institusjonen “Tråilltampen”, den kjente visesanger festivalen som Jack dro igang, befestet han det rotekte med å være nordfra og vedkjenne seg sin identitet, språk og ikke minst stoltheten av å være nordnorsk artist. Tråilltampen-festivalen ble til som et motsvar, mot at nordnorske konsertarrangører kun holdt konserter med sørnorske artister.

Jack lærte oss å være stolt av vårt opphav, og stole på at vi kan administre vårt eget samfunn.

Jeg bøyer meg i støvet for Jack Berntsen, og ønsker å hedre hans minne, med å hedre han som en ekte helt av Hålogaland og Sapmi (også kalt Nord-Norge).

Tidligere i serien har jeg hedret vår første helt, Tore Hund, som var den første fra nord som stod opp for vårt eget fantastiske samfunn.

Med patriotisk hilsen fra nord

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet