Jeg har kritisert dette moskeprosjektet som ble planlagt i Tromsø og jeg har hatt rett hele tiden i moskê-striden i Tromsø. Andrew Ibrahim Wenham, den sentrale leder i Alnor Senter i Tromsø, som planlegger å bygge en kjempemoske i Tromsø, er i dagens Nordlys avslørt som em mulig terrorist, med sterke band til terror-organisasjonen Jemaah Islamiah, som har forgreininger til Al Qaida og/eller Taliban.

Derfor kreves det Moskê planene skrinlagt for godt, og det er rimelig sjokkerende at Andrew Ibrahim Wenham fortsatt kan gå fri på gaten i Tromsø, hvis opplysningene som kom frem i dagens utgave av Nordlys stemmer, om at denne mannen faktisk har vært involvert i å danne et terrorforbund for å begå en terrorhandling.

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !