Moderne ettløpstunnel, hvor midterste felt kan benyttes som forbikjøringsfelt styrt av lyssignaler.

Etter gårdagens dypt tragiske trafikkulykke i Lavangsdalen sør for Tromsø, hvor 5 personer mistet livet, så er det viktig å debattere om hva som må gjøres med denne svært trafikkerte dødsveien, som siden år 2000 har krevd 22 menneskeliv fra Nordkjosbotn til Tromsø. Det verste døds-strekket er uten tvil den korte, men værharde Lavangsdalen, hvor 11 mennesker har mistet livet bare fra 2004 og frem til nå. Slik kan det ikke fortsette.

Lavangsdalen har en av de tetteste elgstammene i hele Nord-Norge. Under årets elgjakt ble det observet nærmere 50 talls elg i dalen. Dyrene er relativt stedegne gjennom hele vinteren og dette fører til en rekke elgpåkjørsler gjennom vinteren, som representerer en alvorlig trussel for at menneskeliv skal gå tapt.

Den overhengende skredfaren er også et element som må takes i betraktning. Det bygges stadig vekk nye skredvoller, for å prøve å kompensere noe for skredfaren. Den farligeste strekningen er enda ikke sikret, ved Sarasteinen. Der fylles elvedalen igjen på vinteren og skredet får fosse med full tyngde mot veien, i de verste snøvinterene.

Det bør bygges tunnel i Lavangsdalen med innslag 1 km fra Kantorneset ved utløpet av Balsfjorden og gjennom Lavangsdalen, med en tunnell på 5,5 km lengde, frem til Storskrean (der nyveien starter). Stortingsflertallet med AP i spissen må ta et delansvar for den elendige veistandarden i Nord-Norge. Landsdelen avspises med smuler på Nasjonal Transportplan av rene neglisjeringsgrunner, og AP har vært det førende partiet som har latt landsdelen i stikken transportmessig.

Det er drøftet om midtdelere kan installeres og viltgjerde kan bygges, for å hindre slike fatale ulykker som skjedde i Lavangsdalen, hvor 5 mennesker mistet livet i en møteulykke. Dette vil jeg ikke anbefale for Lavangsdalen. For det første så er det så værthardt med påfølgende dårlig sikt, at om en bil møter på en kryssende elg så vil det ikke være muligheter til å unnvike elgen, siden det er installert midtdelere i veien. Et viltgjerde vil ikke fungere tilfredstillende, siden de enorme snømengdene som ligger i dalen vinterstid, vil være relativt enkelt for elgen å forsere, om det faller ned store trær som tynger ned gjerdet. Veien blir da en ytterligere dødsmaskin, med at elg ikke kommer seg bort fra veien, og ingen biler kan passere elg i veibanen, grunnet midtdelerne.

Midtdelere vil være rene dødsfellen om det kommer et snøras som sperrer veien, og ingen biler kan snu og komme seg ut av dalen, fordi ingen får snudd på grunn av midtdelerne. Bilistene vil derfor kunne risikere å bli fanget i dalen og kunne risikere å omkomme, på grunn av kullosforgiftning eller regelrett fryse ihjel i bilene.

Slik jeg ser det så er tunnelbygging det eneste alternativ med strekk på 5,5 km for å sikre den eneste innfartsåren på europavei-standard, inn til Nord-Norges største by.

Vil forøvrig utrykke min dypeste medfølelse, ovenfor de omkommede og de etterlatte.

Med vennlig hilsen

Per-Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !