Det kristne Sør-Sudan i hjertet av det afrikanske kontinent, har ved folkeavstemning bestemt seg for å løsrive seg fra det øvrige Sudan, og danne egen stat. Regionpartiet er glad for å kunne annerkjenne Sør-Sudan som egen stat. Det at majoriteten av et folk med egen kultur, religion og etnisk tilhørighet, kan danne egen stat, for å utvikle eget samfunn til beste for alle innbyggere, er en menneskerett beskyttet under FN traktater. Sør-Sudan har lenge vært forsøkt utnyttet av det muslimske Nord-Sudan.

En parallell til Sør-Sudan kan trekkes til vårt eget samfunn. Nord-Norge neglisjeres kraftig av Stortingsflertallet på det sentrale østland. Senest i november 2009 så ble det fattet et enstemmig vedtak i Troms Fylkesting om at Nord-Norge neglisjeres av stortingsflertallet, som holder hus på det sentrale østland. Neglisjeringen er nå som omfattende, at Nord-Norge taper befolkningsmessig mot andre folkerike områder, som dermed dominerer maktapparatet. De fleste ressurser som naturlig skal komme befolkningen til gode her nord, jamført FN-terminologien om at “nærhet til ressurser, gir rett til utnytting av ressurser” blir ikke lengre respektert av staten Norge. Mesteparten av fiskeressursene er på hendene til redere utenfor landsdelen. Olje og gass ressursene er det i hovedsak selskaper og kommuner/fylkeskommuner og staten ved stortingsflertallets samfunn sørpå, som nyter godt av overskuddet disse ressursene gir. Nord-Norge har i liten grad noe tilbake for de ressursene som normalt tilhører befolkningen i nord.

Den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø har tegnet dette bildet. Låner dette fra han. Klikk på bildet for større utgave av bildet

Juridisk sett så er faktisk ikke Nord-Norge en del av staten Norge. Begrepet Nord-Norge er ikke historisk befestet. Det området som benevnes som Nord-Norge er i realiteten allerede en egen stat om befolkningen bestemmer seg for det, siden det ved Grunnlovsutformingen i 1814 aldri ble undertegnet av noen av de som representerte det eldgamle Hålogaland (Nord-Norge). Det eldgamle Hålogaland, som er vårt felles gamle land i nord, befolket av både samer og kystbefolkning ble invitert ned til Eidsvold i 1814, til å undertegne Grunnloven og bli en del av staten Norge, men representantene rakk aldri fram til Eidsvold. Hålogaland har derfor i realiten aldri sluttet å eksistere, det har kun vært okkupert av ulike regimer fra danskene til nordmennene representert ved etterkommere av Olav den Hellige.

Derfor er det betimelig å stille spørsmålet om Hålogaland også skal følge i de nye statene sitt fotspor og hevde suverenitet som egen nasjon. Vi har faktisk fått 2 nye stater som naboer de siste årene. Kallalit Nunnat (Grønland) ble selvstendig fra Danmark og gikk fra dansk enevelde til selvstendighet. Nunavuut fikk sin selvstendighet fra Canada og resulterte i at inuittene fikk sitt eget land. Landet styres av den kvinnelige statsministeren Eva Ariak og er på god vei i sin utvikling.

Bør også Hålogaland gjøre det samme? Vi har i allefall ressursene, menneskene og mulighetene til å gjøre det. Vi vil i såfall være et av verdens rikeste land, målt i statlige inntekter per innbygger.

Det er rimelig å forlange at staten Norge da også betaler ut et “sluttoppgjør” på mellom 400-500 milliarder kroner til Hålogaland, siden det er dette beløpet staten Norge har tappet ut av landsdelen siden krigens dager og lenge før det igjen. Statsmakten Norge har selvsagt alt å tjene på å betale ut dette sluttoppgjøret, siden mye av olje og gassressursene og mesteparten av alle marine ressurser befinner seg i nord. 40 % av alle energiressursene befinner seg i nord, samt mesteparten av alt metall som kan utvinnes, finnes også i nord. Ressurser som det vil være avgjørende for staten Norge å kunne være med å utvinne og høste av. Finnmark vil som et eksempel doble Brutto Nasjonalinntekt- BNP, per innbygger ved å kunne få direkte tilgang til overskuddet fra olje og gassproduksjonen i Finnmark.

Det historiske bevis for at Hålogaland er en selvstendig stat allerede, kan leses videre om her

Bør vi i nord derfor følge våre naboer i vest og danne egen stat, eller finnes det andre muligheter for at Hålogaland (Nord-Norge) skal kunne hevde seg i fremtiden? Kan man satse på en regionreform som deler landet opp i 5 selvstyrte regioner innenfor den samme staten Norge, det er også en mulighet fremover Ordet er fritt.

Med patriotisk hilsen fra nord

Per-Vidar Nikolaisønn

Hålogaland i våre hjerter