Anne_Grete_Strom_Erichsen__Ap

Daværende Forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen (AP) fra Bergen, der Olavsvern basen ble ytterligere oppbygget, var den som tok den endelige avgjørelsen om å nedlegge NATO sin viktigeste ubåtbase i nordområdene, muligens på bekostning av en utbygging i Bergen, under bergenseren Anne Grethe Strøm Eriksen sin ledelse.

Olavsvern i TV2I kveld på TV2 nyhetene kom det frem sjokkerende opplysninger om at sentrale marineoffiserer gav uriktige opplysninger om investeringsbehovet, for å holde NATO sin eneste fremskutte base i Arktis operativ. Pensjonert kommandørkaptein Hans-Christian Kjelstrup, hevder sjefen for Sjøforsvaret drev desinformasjon i prosessen som førte til at Olavsvern Orlogsstasjon i Tromsø, ble lagt ned i 2008.

Admiral Finseth vil ikke svare i høringen om nedlegging av Olavsvern Marinebase utenfor Tromsø, hvor han og Anne Grethe Strøm Eriksen (daværende Forsvarsminister) forfalsket rapportens lønnsomhetsanalyse om basens fremtid.

Finserth løgner

En studie om videreføring av basen, ble skrinlagt av daværende generalinspektør og sjef for Sjøforsvaret, Jan Erik Finseth, med begrunnelse av at Regjeringen måtte investere mellom 1 og 1,5 milliarder kroner for å videreføre basen, hvilket var uriktige opplysninger i følge den sentrale pensjonerte kommandørkapteinen Hans Kristian Kjelstrup. Flere sentrale pensjonerte offiserer, bekrefter hendelsene at det ikke var grunnlag for nedleggelsen.

Hva har skjedd med basen i ettertid er regelrett katastrofalt. Det ryktes at Russland benytter basen med sine «forskningsskip». I følge denne Youtube videoen kan mye tyde på at en konfiskering av basen må foretakes umiddelbart av det norske forsvarsdepartementet. Det hevdes fra norsk hold at norske marinefartøyer skal kunne få supply fra denne tidligere basen, gjennom et privat shippingfirma, men det må da være enklere og viktigere for norsk sikkerhet at basen tilbakeføres til den norske marinen og taes i bruk fullt ut, men topp bemanning av norske ubåter, fregatter og korvetter.

Etter mitt synspunkt så må basen bli gjenåpnet (ekspropiert tilbake), med stasjonerte ubåter som skal patruljere i nordområdene, som blir gjeninsatt i tjeneste her.

Dokumentasjonen finnes på TV2 sin nyhetssendinger på internett her på denne linken

Per Vidar Johansen

Freelancejournalist og webredaktør

Makta midt i mot !