En ny og meget viktig bok er nå i bokhandelen og boka tar for seg hvilken vei Nord-Norge går i møte fremover. Professor Svein Jentoft (NFH) har sammen med Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik (begge HSL-fak.) har skrevet denne meget gode boka om Nord-Norges fremtid. I boka sier disse fremtredende samfunnsanalytikerne at Nord-Norge er ikke lengre en landsdel å regne, grunnet en rekke forhold. Kjøp denne boka til jul til deg selv og gjerne til alle som du er glad i.

Boka er blitt til i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Studiesentret Finnsnes og Lenvik kommune. De fleste bidragsyterne hører hjemme i eller har tilknytning til det samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø. De tre redaktørene, Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik, er alle professorer ved Universitetet i Tromsø.

“Nord-Norge omtales ofte som mulighetenes landsdel – med rik tilgang på naturressurser som olje, gass, mineraler, fisk og områder for havbruk. Dette er ressurser som kan sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd – ikke bare for landsdelen, men også for nasjonen. Men de tradisjonelle næringene er i ferd med å miste sitt fotfeste. Nyetableringer innenfor olje, oppdrett og finans mangler sikker lokal forankring. Kulturlivet preges av lokaliseringsdiskusjoner, og debatten om samiske rettigheter virker mer splittende enn samlende. Motsetningene i regionen er blitt dypere og mer synlige, og tonen mellom de tre fylkene mer anspent. Denne boken tar pulsen på Nord-Norge, og trekker opp sentrale utviklingslinjer innenfor de tyngste sektorene: næringsliv, politikk, økonomi, utdanning, forvaltning og kultur. Spørsmål som diskuteres: Er omtalen av nordområdene bare retorikk og illusjon? Er Nord-Norge som region svekket? Står nordlendingens identitet og selvforståelse for fall?”

Jeg benytter anledningen til å gratulere forfatterne med boka og ønsker lykke til med salget. Boka bør fremskynde debatten om Nord-Norges stilling og hva som må gjøres fremover av viktige veivalg.
Sjeldent har det vært skrevet en så viktig bok om vår felles fremtid i nord. Boka er utgitt på Arkana Forlag og kan kjøpes i bokhandlen, hos Universitetet i Tromsø eller på nett hos Libris her på denne linken: Hvor går Nord-Norge

Spre dette budskapet via din facebook side, twitter, andre sosiale media og ikke minst snakk om denne boka til andre og gi dem julegavetips. Denne boka er meget viktig fagkunnskap.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Freelancejournalist og webredaktør

Makta midt i mot!