Det okkulte Vatikanet, som historisk kommer fra de blodtørstige Khazarene fra Kaukasus regionen, med sine “hellige” ordener slik som Jesuittordenen, Malteserordenen, Frimurerordenen, og svikefulle norske stortings og regjeringspolitikere, har gjennom de 21 målsetningene til Vatikanets sin egen avdeling “Comittee of 300” og illuminati, den nazistiske verdensmafiaen til Vatikanet, klart å ødelegge vår engang så stolte og frie nasjon. De har også klart å ødelegge vår kjære kristne lutherske protestantiske statskirke, ved å legge henne under Vatikanets nye verdenskirke, uten at den norske befolkning har blitt informert om dette. Gjennom å bruke den internasjonale sosialismen som verktøy (Nazisme, Fascisme, Kommunisme eller Islam), så har Vatikanets nazier, som aldri tapte andre verdenskrig, bare omorganiserte seg og dannet sine egne organisasjoner NATO, FN og EU/EØS og amerikanske CFR – Comittee of Foreign Relations.

Naziene til Vatikanet kontrollerer også verdens finanser, gjennom det tette samarbeidet med den politiske zionismen som Vatikanets Jesuitter startet rundt år 1900 gjennom Theodore Herzl, en jødisk ateist. Zionismen er spredt i ulike retninger med “Big Bankers” som den mest fremtredene politiske zionist ideologien, formelt styrt av den okkulte og hemmelige dødskulten illuminati, som utgjør kjernen i Zionismens innerste krets. Disse kontrollerer i samarbeid med Vatikanets jesuitter de store pengeinstitusjonen; IMF pengefondet, Verdensbanken, BIS-Bank of International Settlement (alle statsbankers mor) og amerikanske FED banken. I tillegg har de etablert den sentrale komiteen “Comittee of 300” som et samordningsverktøy for å få etablere det 3’dje riket, under navnet NWO – New World Order verdensregjeringen i FN bygningen i New York. De har også infiltrert Norge og har i dag sine landsvikere innefor både Kongehus, Regjering og Storting. Sentralt i dette verdensbedraget er Vatikanets ordener, alt fra Jesuittordenen, Malteserordenen og Frimurerordenen. Malteserkorset er lett å kjenne igjen, det brukes som “hedersymbol” på de fleste av lederne i denne internasjonale mafiaen. De 21 punktene til Vatikanets nazistiske mafia, er oppsummert i boken “Committee of 300” av forfatteren Jon Coleman

1. Å etablere et One World Government / New World Order Verdensregjering, med en enhetlig kirke og monetært system under deres ledelse. «The One World Government» begynte å sette opp sin verdenskirke i 1920 årene. I 1930 årene innså de behovet for en religiøs tro iboende i mennesket må ha et «kontaktpunkt», og derfor satt de opp en “kirke” til å kanalisere troen i den retningen de ønsket, som er en fascistisk blods og hatreligion basert på okkultisme og demondyrking, kamuflert som en kirke, som lurer Gudsfryktige mennesker inn i deres sekt. Vatikanet og deres okkulte katolske kirke, har intet med oppriktig religiøs tro på Gud, Den Hellige Ånd og Jesus Kristus som verdens frelser. Vatikanet er Antikrist i følge bibelens skrifter.

2. Å fullstendig ødelegge all nasjonal identitet og nasjonal stolthet, som er et grunnleggende hensyn, hvis konseptet med en One World Government skal lykkes.

3. Å konstruere og skape ødeleggelse av religion, og mer spesielt den kristne Luthersk evangeliske religion, med ett unntak, sin egen kreasjon, som nevnt ovenfor.

4. Å etablere muligheten til å kontrollere for hver enkelt person, gjennom hjelp av tankekontroll og hva Zbignew Brzezinski kalt «techonotronics», som ville lage menneskelignende roboter og et system av terror som ville gjøre Felix Dzerzinhski sin Red Terror, å ligne lekende barn.

5. For å få til slutt på all industrialisering og produksjon av kjernekraft generert elektrisk kraft, i det de kaller “det postindustrielle nullvekst samfunn”. Unntatt er de datamaskin og tjenesteytende næringer. Amerikanske næringer vil bli fortsatt bli eksportert til land som Mexico, der rikelig slavearbeid er tilgjengelig. Som vi så i 1993, har dette blitt et faktum gjennom den nordamerikanske frihandelsavtalen, kjent som NAFTA. Arbeidsledige i USA, i kjølvannet av industriell ødeleggelse, vil enten bli opium-heroin og/eller kokainavhengige, eller bli statistikken satt til eliminering/henrettelse av “overflødig befolkning”-prosessen vi kjenner i dag som Global 2000 eller Agenda 21, iverksatt gjennom “Marshal laws” unntakstilstandslover og rene utryddelsesleire som nazistene alltid har benyttet som eksempelvis Auswitch, Gulag og liknende utryddelsesleire. Nazistene som sitter i USA sin regjering, og er en del av Pavemakten, har opprettet sine konsentrasjonsleire som de kaller FEMA camps. Alt er lagt til rette for industriell avlivning av middelklassen i USA, på disse konsentrasjonsleirene i FEMA camps.

6. Oppmuntre til og til slutt legalisere bruk av narkotika, og gjøre pornografi allment akseptert vil bli ganske vanlig.

7. Få til fraflytting av store byer, i henhold til prøvekjøring utført av Pol Pot-regimet i Kambodsja. Det er interessant å merke seg at Pol Pots folkemord planer, ble utarbeidet i USA, med ett av Club of Rome (kollegial avdeling med Comittee of 300) sine forskningsstiftelser, og overvåket av Thomas Enders, en høytstående embetsmann i Utenriksdepartementet. Det er også interessant, at komiteen er for tiden søker å gjeninnsette Pol Pot slaktere i Kambodsja.

8. Å undertrykke all vitenskapelig utvikling, med unntak av de som anses gunstig av Illuminati (Vatikanets hemmelige selskap, opprettet for å ta kontroll på verdens økonomien). Spesielt uønsket av illuminati, er kjernekraft til fredelige formål. Spesielt hatet av denne verdensmafiaen blir fusjons-eksperimenter, som Illuminati og dets sjakaler av pressen, driver og håner og latterliggjør. Utvikling av evigvarende fusjonsenergi, vill blåse Illuminati-oppfatning av “begrensede naturressurser”, rett ut av vinduet, og dermed ødelegge Illuminati mafiaen sitt satanistiske New World Order prosjekt. En fusjonslommelykt som eksempel riktig brukt, vil kunne skape ubegrenset og hittil uutnyttede naturressurser, selv fra de mest vanlige stoffene. Fusionsenergi vil berike menneskeheten, på en måte som ennå ikke er enda eksternt forstått av publikum. Derfor er Verdensmafiaen til vatikanet livredd for fusjonsenergi.

9. Å forårsake, ved hjelp av begrensede kriger i de enkelte land, via giftge vaksiner og giftig utslipp fra NATO fly (Chemtrails), via sult og sykdommer i den tredje verden, å drepe tre-fire milliarder mennesker innen år 2050. Verdensmafiaen kaller oss for “ubrukelig spisemaskiner”. Komiteen av 300 (den “royale” søsteravdeling til illuminati) gav oppdrag til Cyrus Vance om å skrive en oppgave om dette temaet, om hvordan man skal få til et slik folkemord. Papiret ble produsert under tittelen » Global 2000 Report «og ble akseptert og godkjent av tidligere President James Earl Carter og Edwin Muskie, daværende USA, for og på vegne av den amerikanske regjeringen. Betingelsene i «Globale 2000» rapporten, var for befolkningen i USA, å bli redusert med 100 millioner innen år 2050. Agenda 21 direktivet til det nazistiske Vatikanets avdeling som heter United Nations (FN) er den konkrete skriftlige dokument og plan som disse nazistene jobber etter for å redusere jordens befolkning med inntil 90% som det heter på fint FN språk. Folkemord er den rette benevnelsen på planen de nå iverksetter. Gro Harlem Brundtland, nestleder i Internasjonale Sosialister (sosialisme er nazisme), er sentral i Agenda 21 systemet til FN, med å ødelegge folkehelsen gjennom WHO – World Health Organisation som Gro Harlem Brundtland har ledet. WHO har med andre ord motsatt agenda, av det som man tror er tilfelle. Ser man på at WHO er eid og styrt av nazistene til Vatikanet (som eier FN), så skjønner man fort hva denne organsisasjonen holder på med.

10. Å svekke den moralske bindeleddet til nasjonen og til demoralisere arbeiderne i arbeiderklassen, ved å skape massearbeidsløshet. Verdensmafiaen i Illuminati jobber for å få til industrielle null vekst-politikk, introdusert av Club of Rome (søsteravdeling til Comittee of 300). Rapporten ser for seg demoralisert og motløse arbeidere ty til alkohol og narkotika. De unge i landet vil bli oppmuntret ved hjelp av rockemusikk og narkotika, for å gjøre opprør mot status quo, og dermed undergrave og til slutt ødelegge familien (tradisjonelle kjerneverdier er farlige for illuminati mafiaen). I denne forbindelse, bestilte komiteen (Comittee of 300) Tavistock Institute for å forberede en blåkopi, for hvordan dette kan oppnås. Tavistock bestilte Stanford Research, til å gjennomføre et arbeid i regi av professor Willis Harmon . Dette arbeidet ble senere kjent som » Aquarian Conspiracy » og tar utgangspunkt i prosessen med å undergrave befolkningens kulturelle tradisjoner, for å få gjennomført den fascistiske NWO verdensregjeringen.

11. Å frarøve folk overalt fra å bestemme sin egen skjebne, ved hjelp av en skapt krise, den ene etter den andre, og deretter “administrere” slike kriser. Dette vil forvirre og demoralisere befolkningen, i så stor grad at de vil bli møtt med for mange valg, som vil resultere i massiv apati. Når det gjelder USA, er et byrå for krisehåndtering er allerede på plass. Den kalles Federal Emergency Management Agency (FEMA), etablert allerede i 1980. FEMA camps som allerede er etablert i USA av demonen Barack Obama, er konsentrasjonleire/utryddingsleire, beregnet på middelklassen i USA. Det er gjort innkjøp av 30.000 giljotiner som skal brukes til å halshogge middelklassen i USA, for å spare kuler, som heller kan brukes til å slå ned opptøyer. Dette er fakta, ikke engang tvil på det. Obama signerte FEMA camps avtalen, som ligger under Marshal Laws unntakstilstandsdirektivet til USA. Konsentrasjonsleirene FEMA Camps er allerede bygget over hele USA, og giljotinene og hundretusenvis av plastkister er kjøpt inn, for å bli kvitt likene etter henrettelsene er over.

12. Å introdusere nye ungdoms»kulter» og fortsette å øke de som allerede “fungerer”, som inkluderer tung metall, svart metall, og annen djeveldyrkende musikk. Illuminati kontrollerer nå svært mye av musikkbransjen og dyrkingen av illuminati sine symboler utført av illuminai sine artister, spesielt Beyonce og Jay Z artistparet, Riahnna, Madonna, Lady Gaga, Myley Cyrus med flere, er av illuminati sine favorttartister, som illuminati kjører igjennom ved hjelp av sin mediakontroll. De 6 store mediakonsernene i verden, inkludert Disney, er alle kontrollert av illuminati, og dermed blir dyrkingen av disse popstjernene veldig enkel for illuminati. I Norge er det også en rekke artister som har solgt sin sjel til de demondyrkende illuminati. Spesielt er uglen et symbol som illuminati krever dyrket av sine egne artister, siden uglen er det fremste symbolet på illuminati. Symbolet betyr «å jobbe i det skjulte (om natten) og gjemme seg om dagen (unngå publisitet). Unge mennesker på konsert eller som ser en produksjon (tegnefilm, film eller andre media) hvor illuminati sin tankekontroll er i aktivitet via symboldyrking eller hjernevask programmer kamuflert i digitalt media, vil sakte men sikkert bli tilvennet illuminati sin kontroll over hjernen, og dermed lettere akseptere illuminati som deres herskere når den nye fascistiske 3 riket fullføres av naziene og zionistene i samarbeid.

13. Å fortsette å bygge opp Zionismen, som var påbegynt av verdensmafiaens eget British East India Company sin direktør Darby, og som vil bli misbrukt til å styrke den sionistiske staten Israel, ved å identifisere Zionismen med jødene gjennom myten om “Guds utvalgte folk”, og ved å donere svært betydelige pengebeløp, til det de feilaktig tror er en religiøs sak i videreføringen av kristendommen. Zionismen og dagens jøder i Israel er i realiteten falske jøder (khazarer) og har intet med de 12 bibelske stammer av Israel (av Jakob som ble kalt for Israel, Abraham sitt barnebarn), hvor den ene stammen til Jakob (Israel), var ledet av Jakob sin sønn Juda, og av det navnet kommer opprinnelige og ekte jødene fra. 10 av stammene til Israel, vandret til Nord-Europa og slo seg ned i Skandinavia og Storbrittania, 800 år FØR Jesus Kristus sin fødsel. Jesus var av Benjamin sin stamme (bror til Juda), og dermed Israelitt og jøde av Israels hus. Av den grunn har Khazarene til Vatikanet alltid hatet de ekte jødene av Israels hus etter Jakob, og derfor er Vatikanet blodsfienden til Vikingene. Vikingene er mest sannsynligvis direkte etterkommere av Israelittene (de 10 stammene som vandret til Vest-Europa), og sannsynligvis derfor omfavnet vi Martin Luther sin lære som brøt med vår blodsfiende Vatikanets Khazarer sin okkulte religion, Katolisismen.

14. Å presse på for å spre religiøse sekter som den muslimske brorskap som styrer den muslimske fundamentalismen, Sikher, New Age og Ateisme. Å presse på for å gjennomføre mind control eksperimenter av Jim Jones og “Son of Sam” type. Det er verdt å merke seg at den avdøde Khomeini, en av lederne for muslimsk fundamentalisme, var en etablering av britisk militær etterretning MI6 underlagt Vatikanet. Dette detaljerte arbeidet stavet ut steg-for-steg prosess, som den amerikanske regjeringen iverksatte, for å sette Khomeini i kraft.

15. Eksportere “religiøse frigjørings ideer” rundt om i verden, slik som å undergrave alle eksisterende religioner, spesielt den kristne protestantiske religion vi har i Norge. Dette begynte med Jesuittordenen til Vatikanet sin blod og hat «teologi», som eksempelvis brakte en slutt på tradisjonelle ritualer i Nicaragua, og som i dag ødelegger El Salvador, nå 25 år inn i en “borgerkrig”. Costa Rica og Honduras er også involvert i revolusjonære aktiviteter, igangsatt av jesuittene. En svært aktiv enhet som driver den såkalte frigjøringsteologien, er det kommunistiske-orientert «Mary Knoll Mission». Dette resulterte i omfattende medieoppmerksomhet for drapet på fire av Mary Knoll sin såkalte nonner, i El Salvador for noen år siden. De fire nonnene var kommunistiske undergravende agenter, og deres virksomhet ble viden dokumentert av regjeringen i El Salvador. Den amerikanske pressen og nye medier nektet å gi noen plass eller dekning til den omfattende dokumentasjon, satt frem av Salvadorian regjeringen, som viste hva «Mary Knoll Mission» nonnene gjorde i landet. Mary Knoll er i tjeneste i mange land, og plassert en ledende rolle i å bringe kommunismen til Rhodesia, Mosambik, Angola og Sør-Afrika. Jesuittordenen er den øverste orden i Vatikanet og denne ordenen styrer hele Vatikanets verdensdominans og prosjektet med New World Order verdensregjeringen. Jesuittene er ledet av den sorte Paven, som er den offisielle hvite Pavens motstykke, og begge Pavene har sete i Vatikanet, selv om bare den hvite Paven eksponeres mot offentligheten. Den hvite Paven er kun en gallionsfigur for den Katolske Kirke.

16. Å forårsake en total kollaps av verdens økonomier og avle total politisk kaos.

17. Å ta kontroll over all utenlandsk og innenlandsk politikk i USA.

18. For å gi det fulle støtte til Vatikanets overnasjonale institusjoner som FN, Det Internasjonale Pengefondet (IMF), Bank of International Settlements – BIS, Den Internasjonale Domstolen og så langt det er mulig, gjøre lokale institusjoner mindre effektiv, ved gradvis å fase dem ut eller bringe dem under mantelen av FN. Dette ser vi skjer i de fleste land, spesielt i Norge, med dommerforsikringskandalen, hvor rettsystemet vårt er korrumpert og ødelagt. Norges Bank er nå bare en nikkedukke for IMF og Verdensbanken og jobber på direktiv fra Vatikanet.

19. Å trenge inn og styrte alle regjeringer, og jobbe innenfor dem å ødelegge den suverene integritet, nasjonene representert ved dem. EØS avtalen er et glimrende eksempel på dette. EØS og EU er organisasjoner eid av denne verdensmafiaen (Vatikanet/illuminati/Comittee of 300).

20. Å organisere en verdensomspennende terroristorganisasjoner og å forhandle med terrorister, når terrorist aktiviteter finner sted. Det vil eksempelvis bli tilbakekalt at det var Bettino Craxi, som overtalte den italienske og amerikanske regjeringer for å forhandle med de røde brigader om kidnappingen av statsminister Moro og General Dozier. Dozier ble plassert under streng ordre, om ikke å snakke hva som skjedde med ham. Skulle han noen gang bryte den tausheten, vil han uten tvil bli henrettet på den måten som mafialederen (og fredsprisvinnerern…) Henry Kissinger behandlet Aldo Moro, Ali Bhutto og general Zia ul Haq. De ble alle drept. Zionistene og naziene står bak de fleste terrororganisasjoner i verden, inkludert det muslimske brorskap, med alle sine underavdelinger som Hamaz, Hezbollah og så videre.

21. Å ta kontroll over utdanning i Amerika, med den hensikt og formål, helt og fullstendig ødelegge all utdanning i USA. I 1993 ble denne politikken enda tydeligere, ettersom grunnskoler og videregående skoler begynte å undervise “Utfall Basert Utdanning” (OBE). USA har lenge vært underlagt kommunistisk skolepolitikk og læreplan, uten at den vanlig amerikanske borger har forstått dette, grunnet Sosialistene (Nazistene) til Vatikanet, som har infiltrert Washington for lenge siden.

All dokumentasjon på dette finnes i denne videoen her hvordan Jesuitt-Nazistene omorganiserte seg etter andre verdenskrig og startet EU som verktøy, for å fullføre det 3’dje riket

Denne artikkelen oppumerer hvordan Malteserordenen, Knights of Malta/Tempelridderne til Vatikanet, har klart å infiltrere vår nasjon

Denne artikkelen oppsummerer hvordan de har klart å ødelegge rettstaten vår

Hvordan kommer vi ut av denne nazistiske kontrollen med vårt samfunn. 12 punkter må utføres:

 1. Oppfordre alle i Norge til å boikotte disse nazistene, som faktisk fortsatt okkuperer vår nasjon og ødelegger vår kulturinstitusjoner som Kirken, Stortinget, Domstolene og Forsvar og Politiet vårt.
 2. Alle bør melde seg ut av Vatikanets nye “hedningekirke” (som før var vår statskirke).
 3. Stem på partier som ønsker å legge ned Stortinget og innføre et Direkte Folkestyre, hvor lovene avgjøres gjennom folkeavstemminger.
 4. Støtt opp under vår nye domstol som er under etablering (Folkets Domstol), som skal erstatte de korrumperte domstolene våre som begikk statskupp i fjor, sammen med Arbeiderpartidominerte regjeringen.
 5. Støtt opp under Forsvaret vårt og krev gjeninnført okkupasjonsforsvaret vårt. Krev utmelding fra NATO, fordi denne organisasjonen er styrt av mafiaen til det okkulte Vatikanet, som har som målsetning å ødelegge verden. Krigen i Afghanistan handler kun om kontroll på heroinproduksjonen, som nå er eid og styrt av NATO.
 6. Støtt kravet om utmeldelse av EØS og Schengen (alt sammen styrt og kontrollert av Vatikanet).
 7. Støtt tilbakeføringen av vår statskirke Den Norske Kirken og sletting av det økumeniske prinisipp, som disse forræderen i vår tidligere Statskirke fikk innført, for å legge vår egen kirke under det demoniske Vatikanet.
 8. Støtt utkastelsen av Vatikanets pengemaskiner IMF pengefondet og Verdensbanken fra Norge.
 9. Støtt opp under boikotten av Vatikanets globalistselskaper, med spesielt boikotten av Monsanto som selskap, som produserer giftig GMO genmodifisert mais og annen mat.
 10. Støtt opp boikotten av vaksineindustrien som også kontrolleres av Vatikanet, med Stoltenberg familien som profittør på norske borgeres ødelagte helse og liv, på grunn av disse giftige vaksinene til Vatikanet.
 11. Støtt opp under Norges Grunnlov, vårt frihetsbrev, og krev alle Grunnlovsendringer tilbakeført og opphevet, som har vært gjort siden AP kom i regjeringe før andre verdenskrig.
 12. Støtt opp under norske bedrifter og kast ut globalismen som helt og holdent er Vatikanets bankierer som står bak, og la oss alle være herre i vårt eget hus, det norske hus, bygget på det norske grunnfjell, basert på norske lutherske protestantiske verdier.

Hvis ikke så vil dette samfunnet snart være kastet ut i kaos av uante dimensjoner!

Denne artikkelen er viktig å få med seg for å forstå hvordan Khazarene (Vatikanet/Sionistene/Washington/London/Kongefamiliene) og Rotschild finansdynastiet sin dominas av pengesystemet, har sin opprinnelse og hva som er sammenhengen i dag. Kol Nidrefolket som det henvises til i artikkelen er synonymt med de blodtørstige Khazarene som har sin opprinnelse fra Kaukasusområdet, og som i dag er sionistene i Israel/USA og de kriminelle bankfamiliene ledet av finansdynastiet Rotschilds og Pavemakten i Vatikanet blant annet. Våre forfedre Vikingene sloss mot Khazarene i alle år etter at Pave Leo III kronet Karl Den Store (Karlamgnus) til Keiser av Det Hellige Romerske riket i året 684, hvorpå Karl den store begynte et korstog mot Vikingene, på oppdrag fra Vatikanet. Vikingene måtte forsvare seg mot total utslettelse og derfor kom Vikingetiden, som et forsvar mot utryddelse av våre forfedre, utført av Vatikanets onde Khazarer og dets “disipler”. Vatikanets blodshevn mot oss Skandinaver og dermed Vikinger, står fortsatt ved lag hos den okkulte Pavemakten, og derfor må vi våkne nå og ta opp kampen igjen mot Vatikanet med alle sine ordener (Jesuitt, Malteser og Frimurerordenen) og Vatikanets organisasjoner (EU/EØS, FN, NATO, Sionismen, etterretningene CIA, MI6, FSB, Mossad og så videre). Vatikanet angriper oss daglig via terrorisme fra giftig flyutslipp (Chemtrails), giftige vaksiner som steriliserer våre unge jenter (HPV vaksinen) og Svineinfluensavaksinen som skaper kreft og død og så videre. Spesielt angriper Vatikanet oss gjennom infiltrasjon av Den Norske Kirken (med trykk på siste bokstav) og gjennom infitrasjon av Storting og Regjering, med deres skjulte politiske organ Europabevegelsen (som formelt organiseres under det skjulte Stortingspartiet, Partiet En Verden). Partiet En Verden/Europabeveglesen til Vatikanet, har omgjort Stortinget til et organ for nasjonastaten Vatikanet, i stedet for folkets lovgivende forsamling. Derfor må Stortinget legges ned.

Denne videodokumentaren forteller om Comitte of 300 til Zionistene, som Vatikanet har opprettet.

Her er en bildespesial som viser hvordan nazistene til Vatikanet aldri tapte andre verdenskrig, men i dag dominerer vår tidligere så frie nasjon og protestantiske lutherske statskirke. Klikk gjerne på bildene for større bildeversjoner for mer detaljert bilde.

marx_engels_lenin_stalin_Hitler_all_sosialists

De 5 sentrale ideologer/diktatorer i det sosialistiske diktatur, Marx, Engels, Lenin, Stalin og Hitler. Alle sosialster og opphavsmenn til venstreradikal sosialisme, som har drept over 120 millioner mennesker på sosialsmens alter, inkludert Mao sitt sosialistiske folkemord i Kina

Rothchilds_maltese_cross

Den sentrale blodlinjene som styrer Malteserordenen er Rotschild finansdynastiet. Rotschildene eier og kontrollerer alle verdenes penger og banksystemer. De finansierte alle nasjonalsosialistregimer, inkludert Hitler, Lenin, Mao, Stalin, Mussolini og så videre. Hitler og Stalin er begge av direkte blodslinje fra Rotschild familien. Amschel Mayer de Rotschild med familiens våpenskjold Malteserkorset. Amschel Mayer Rotschild kontrollerte hele formuen til Vatikanet som er stjålet, samlet inn fra hele verden gjennom 3700 år og de gjør Rotschildene fortsatt. Zionismen er av Rotchildene brakt frem som deres politiske verktøy for å kontrollere all makt i verden, pengene har de allerede kontroll på

Den politiske zionismen er opprettet av Jesuittene til Vatikanet, gjennom den jødiske ateisten Theodore Herzl rundt år 1900, og har nå en gjennomgående kontroll på verdensmakten via den internasjonale sosialismens mange “fingre”, slik som kommunismen, nazismen, frimurerordenen til Vatikanet, den nye verdenskirken til Vatikanet og Big Bankers illuminati sekten styrt av det “jødiske” Rotschild finansdynastiet. Vatikanet opprettet Islam, som et verktøy for å ødelegge den kristne kirken. Islamistene styrer Det Muslimske Brorskap, Hamaz, Hezbollah, Fatah. Zionistene baserer deres eget maktsystem de store pengeinstitusjonene i verden, som er viktig for deres verdens kontroll, siden de kontrollerer IMF pengefondet, Verdensbanken, FED banken på Wall Street og BIS – Bank of International Settlement (alle sentralbankers mor). Dermed har disse politiske zionistene også kontroll med de aller fleste bankene i verden, siden de kontrollerer disse nasjonale og internasjonale bankene sin pengestrøm. Disse politiske zionistene styrer USA sin regjering, Storbritannia sin regjering, Det Israelske Knesset (nasjonalforsamlingen) og Mossad etterretningen som er en avdeling under CIA, som igjen er underlagt den zionistkontrollerte Obama administrasjonen. Vår egen etterretning er sannsynligvis også under kontroll av den samme zionistkontrollerte maktkabalen, og tjener som et verktøy for å holde folket i Norge nede og kneblet, for å ikke få imot denne 1 prosent klubben av globalister. De ser på oss borgere, som deres slaver, og som brikker i deres kommende nye verdensorden NWO – New World Order verdensregjeringen, de allerede har etablert under FN i New York. Zionismen baserer seg på Zions vise protokoller, og en oppsumering av hovedstrategiene til zionistene kan leses om her, i en sammenfatning av Zion vise protokollene

Nazi_Knights_cross

Malteserringen som Malteserordenenes medlemmer bærer, deriblant de sentrale NATO haukene, siden Naziene sin Malteserordenen stiftet NATO

Souvereign_millitary_order_of_maltaw

Nazistene sitt hovedkvarter i Norge. Frimurerbygningen rett ved Stortinget. Malteser-nazikorset henger som et stort flagg rett over inngangspartiet. Dette er det reelle Stortinget i Norge, men som ingen vanlig borger har noen påvirkningskraft på, for okkupantene i Vatikanets skjulte maktapparat i Norge

FrimurerbyggetOslo

Oversikten over Vatikanets Jesuittorden, med hvilke organisasjoner de har stiftet og kontrollerer den dag i dag. Den sorte Paven, Jesuitt-generalen Adolfo Nicolâs på bildet, styrer Vatikanet med hard hånd. Vatikanet har et system med 2 paver. Den hvite Paven er frontfiguren som vises frem slik den nye Paven, Pave Francis, fremstår som den hvite Paven. Francis går under kallenavnet Peter the Roman (“Den siste Paven”). Den sorte Paven derimot, Nicolâs, er den reelle makten i Vatikanet og dermed også i hele den fysiske verden, siden Vatikanets verdslige og militære makt er enorm, siden de kontrollerer NATO, EU, FN, CFR som er det høyeste politiske organ på det nord og sør-amerikanske kontinent. Vatikanet kontrollerer også Kommunismen med Russland, Kina og Nord-Korea, samt at de kontrollerer Islam med Det Muslimske Brorskap. Vatikanet kontrollerer også hele pengevesenet, siden de kontrollerer alle de 4 store pengeinstitusjonene i verden, som er BIS-Bank of International Settlement som best kan beskrives som “alle sentralbankers mor”, Verdensbanken, IMF pengefondet og FED banken i USA på Wall Street. Jesuittordenen er den høyeste orden i Vatikanet og står rett over Malteserordenen/Knights of Malta i rang

JesuitOrganisationChart

Den pedofile okkulte Pave Ratzinger, med sitt Nazi Malteserkors på Pavekjortelen. Dronnnig Elisabeth av Storbritannia er et sentralt medlem av Malteserordenen til Paven, og har formelt tittelen “Dame of Malta” sine damene ikke får bruke riddertittelen “Knights”. Vatikanet eier formelt sett hele Storbrittania og City of London spesielt. Dermed eier Vatikanet også Det Britiske Kongehuset, og dermed svært mye av verdiene og landområdene i verden

pave-ratzinger-sanne-natur

Kong Haakon VII sin hedermedalje med nazi malteserkorset på. Den norske kongefamilien er i likhet med den britiske kongefamilien av Khazarblod, de samme blodslinjer som Rotschildene, siden dette familiedysnastiet som styrer verdens penger, har avlet seg selv inn i de kongelige familiene, som er alle underlagt Vatikanet. Kong Haakon var en sentral Jesuitt, og stod i spissen for å frakte norske borgere sin gullbeholdning ut av landet, ved inngangen til andre verdenskrig. En krig startet av Vatikanets nazister, med formål å nettopp stjele nasjonalstatens gullbeholdninger og ta kontroll på naturressursene i den enkelte nasjonalstat, og drepe protestantiske kristne i Tyskland, Storbrittania, Irland, Nederland, Russland, Polen, Skandinavia og USA. Hvor ble det av den norske gullbeholdningen som Jesuitten Haakon VII fraktet ut av landet? Solgt sies det, men hvor er kvitteringen og med hvilket mandat hadde “Jesuitt-kongen” Haakon, til å ta landets og borgernes gullbeholdning ut av landet?

Hakon

Kong Haakon med sin kone Maud (som meget sannsynligvis var av jødisk slekt) og daværende kronpris Olav, som sannsynligvis ikke var ekte barn av noen av «foreldrene»

Haakon_Maud_Olav

“Kjakan” Sønsteby med Nazi Malteserkorset rundt halsen. Gutta på skauen har kommet i et negativt lys, og med rette, etter alle avsløringene som kom frem om denne grupperingen som tok makten etter krigen, og tok livet av gode nordmenn i fredstid, for å kamuflere sitt eget maktkupp. Jens Kristian Hauge fra denne grupperingen, som ble Forsvarsminister etter krigen og han var den skjulte eddekoppen i norsk maktutøvelse, med sentral styring av Arbeiderpartiet fra kulissene. Jens Kristian Hauge har vel som en av få nordmenn vært premissgiver for å ødelegge denne nasjonen innenfra, med sitt renkespill i kulissene for nazistene etter krigen

Kjakan

Jens Stoltenbergs familie-aner skjuler en nazihemmelighet. Axel Heiberg Stang var sentral Nazist under Quisling sin regjering, i starten av 2 verdenskrig. På morsiden til Jens Stoltenberg er Statsministeren i slekt med nazisten Axel Heiberg Stang. Nazistene utførte forferdelige eugenics raseeksperimenter på mennesker for å forske frem genteknologi, som best kan beskrives som genetisk avling av spesielt ønsket resultat. Eksperimentene ble også utført i Norge, ofte på barn underlagt barneverns institusjoner i Norge, som nazisten Axel Heiberg Stang, som hadde ansvar for som minister for idrett og skole, under Quisling sin regjering. Barnevernet er forøvrig grunnlagt av Frimurerordenen til det okkulte Vatikanet, og barn har en svært dårlig rettsikkerhet for disse okkulte satanistene i de øverste posisjonene i Vatikanets mange ordener inkludert frimurerordenen, med skjulte pedofiliringer i Vatikanets innerste sirkler, også i Norge. O.T.O i Norge er influert av John Færseth, som selv har skrevet bok om konspirasjoner i Norge. Ingen er vel mer konspiratorisk mot det norske samfunn og folk, en Færseth selv, som tilhører den samme maktkabalen. O.T.O er en av mange Vatikanet selverklærte satanist organiasjoner. Fabian Stang, Høyre ordføreren er en nær slektning av denne Eugenics nazisten, Axel Heiberg Stang

Heiberg Stang Nazi

Eugenic/rasedyrkning eller genforskning på fint, har Stoltenberg familien fulgt opp i kjølvannet av naziene sine horrible menneske-ekspirimenter. Både Jens Stoltenbergs mor, Karin Stoltenberg, var Eugenics forsker og Jens Stoltenbergs søster Camilla Stoltenberge er Eugenics/genforsker med sentral posisjon i det privateide Folkehelseinsttuttet, og hun driver nå aktivt å fremmer giftige vaksiner fra David Rockefeller sine selskaper, som produserer vaksiner for sterilisering av 12 årige jenter med HPV vaksinen, og svineinfluensavaksiner for å lemleste helsen til nordmenn. Vaksinene er nazistene sin videreføring av Eugenics genforsøkene til den beryktede nazilegen Mengele og flere sentrale nazister under krigen, og fra enda tidligere tider da nazistenes bakmenn, Jesuittene, oppfant vaksinen som et våpen for å drepe protestantiske kristne i Norge og Nord-Europa for øvrig. Med andre ord nazistene har innsatt sine trofaste “hencmen” i Norge, for å følge opp den endelige løsningen.

Thorvald Stoltenberg truer i bildet under her, Riksavisen sin journalist Armin Bharami, på gata i Oslo. Thorvald var en sentral svart skjulte maktfigur i kabalen i Norge, etter at Jens Christian Hauge overlot skuta (Stay Behind) over til Thorvald Stoltenberg som ny nasjonal kommandant i New World Order mafiahæren deres, som Stay Behind er. Og igjen Malteserordenen kommanderer Stay Behind paramilitære hæren, på ordre fra Vatikanstaten, siden Malteserordenen kommanderer NATO og NATO kommanderer Stay Behind, totalt utenfor kontroll av det norske Storting og den norske Forsvarsjefen. Med andre ord, Stay Behind er en terror og spionorganisasjon, som spionere, dreper og saboterer den norske stat og dets innbyggere, på oppdrag fra fremmed makt, nasjonalstaten Vatikanstaten og dets Jesuitt og Malteserorden. Les gjerne min artikkel om oppbyggingen av Stay Behind, som er skrevet på grunnlag av journalisten Hans Christian Gaarders avslørende artikler om Stay Behind

ScreenShot_20230327132144

Jens Stoltenberg som bombet barn, kvinner og eldre menn til døde i Libya, Afrikas mest utviklede land, for å hindre Libya å etablere egen valuta basert på gullstandarden, for å komme unna amerikansk petrodollar regimet. Jens Stoltenberg som aldri var gyldig statsminister i Norge, da han jukset med sin embedsed som statsminister. Alle hans signerte dokumenter på vegne av en norske regjering, stat og stortinget, er ugyldige, da Jens Stoltenberg aldri har vært gyldig Statsminister i Norge. Les gjerne min artikkel om jukset med embedseden her.

ScreenShot_20230327131640

Camilla Stoltenberg som leder av det privateide Folhehelseinstituttet med 64 internasjonale medisinkartell som eiere av Folkehelseinstituttet, med Khazarjødiske Rockefeller (Rockefeller Foundation) og Khazarjødiske Bill Gates i spissen (Bill & Melinda Gates Foundation) og deres GAVI-foundation som samler alle de viktigste medisinmafia-kartellene i en og samme vaksine-gruppering. Disse er hovedeiere av «Folkehelseinstituttet» som har med å ødelegge helsen i stedet for å berge helsen til nordmenn. Det handler bare om penger, alt sammen. Vaksinene er biologiske våpensystemer, laget for å drepe. Pentagon har innrømmet at vaksinene er drapsvåpen, som de står bak utviklingen på. Mer info finnes det å besøke videodelingstjenesten Bitchute.com og søke på COVID-19 + Pentagon, for mer info.

ScreenShot_20230327131214

Pave Ratzinger med sine generaler fra den militære Malteserorden som styrer NATO, CIA, MI5, MI6, Mossad og den norske etterretningen også, med flere

PopeRatzingerMateseOrderGenerals

En annen kjent templar av Malteserordenen og underlagt frimurerordenens rangsystem i tillegg, Anders Bering Breivik. Brukt som en “dukke” for å oppnå lydighet i rekkene?

ABB

Per-Vidar Nikolaisønn

Grunnlovsaktivist, freelancejournalist og webredaktør

Makta midt i mot!