Edward Snowden, NSA og PRISM avhopperen som nå er i Moskva, bekrefter nå min avsløring om Bulavamissilet som spant på himmelen på Nord-Troms, i desember 2009. Raketten vakte stor oppsikt over hele verden, da den kom til syne på nord-øst himmelen over Nord-Norge, den 9 desember 2009. Jeg konkluderte rimelig raskt ved analyser og mitt nettverk, at dette var en rakett fra Russland, som var en del av et uhyggelig kald krig operasjon, mellom USA og Russland.

bulava-spinner

Mange trodde ikke på min versjon, da jeg avslørte historien om amerikanske agenter på hotell i Nord-Troms og Finnmark, og en intens maktkamp mellom stormaktene i vårt eget territoium. Jeg informerte om kapring av raketten i luften, hvor Bulava missilet til slutt ble skutt ned ved hjelp av Bluebeam teknologi, fra HAARP/Eiscat anlegget utenfor Tromsø på Breivikeidet. Raketten eller deler av den havnet i havet nord for Tromsø, hvor en fisker nesten fikk deler av raketten i hodet.

Artikkelen min med avsløringene om hele denne svært alvorlige hendelsen kan leses og deltakes i debatten her

Edward Snowden bekrefter nå min rapport, i et intervju som Snowden gav nettopp, gjengitt detaljer om dette til den europeiske nyhetsmediet EUTimes, at Russland og Putin nå har satt den røde hær i høyeste beredskap, på grunn av denne episoden og på grunn av flere svært alvorlige saker, mellom Russland og USA i det siste. Putin som nå er svært forbannet på USA har fått nok av USA sin terrorisering av Russland, og rakettsaken er hovedårsaken til at Putin har satt Russlands hærstyrker i høyeste beredskap.

Les rapporten EUTimes legger for dagen her

Hvorfor ble ikke norske borgere informert om denne svært alvorlige hendelsen, siden Norge og NATO var på randen av full krig med Russland i desember 2009? Stoltenberg og Faremo var tydelig nervøse på fredsprisuteldingen, med dette svært alvorlige bakteppet dagen før, som utspant seg i nord. Det ufattelige paradoks, er at Obama står på scenen i Oslo Rådhus og mottar fredsprisen, dagen etter at han som øverstkommanderende, står ansvarlig for å kaste Norge inn i full krig med Russland, siden USA på verste provokative måte, provoserer Russland på tidenes farligste kald krig manøver, siden Cuba krisen.

eu-times-large

Etter min mening bør Norge snarest si opp NATO medlemskapet, og begynne å fronte et mer postitivt samarbeid med Russland, og Norge bør derfor stå som alliansefritt land, og bruke vår vanvittige oljeformue, til å kjøpe oss suverenitet over egen nasjon, med å bygge opp og gjeninnføre okkupasjonsforsvaret. Kjøp av russisk forsvarsmateriell, jagerfly, ubåter, kamphelikoptre, bør utføres i stedet for å kjøpe Vatikankontroillerte amerikanske jagerfly som er overpriset og som ikke holder den kvaliteten som Russland kan tilby oss. NATO er avslørt gjennom en rekke handlinger, å ikke være en organisasjon som Norge har fordeler å være medlem av. NATO er en organisasjon som utelukkende representerer Vatikanet med sine globalisthauker, som starter kriger for personlig profitt for maktmenneskene innad i Vatikanets maktpyramide, som gjør alt for å berike seg selv på bekostning av norske soldaters liv og helse. Vatikanet står bak både opprettelsen av NATO og EU. NATO er faktisk nazistene til Vatikanet sin egen organisasjon. De tapte ikke krigen, de vant den, siden Hitler som var finansiert av Vatikanet før og under andre verdenskrig, blir ideologisk bygget videre på av NATO organisasjonen. Nazistene til Vatikanet, startet NATO etter andre verdenskrig, for å fullføre det tredje riket, med deres nye NWO New World Order fascistregime, som skal underlegge alle land i verden, en fascistisk verdensregjering.

Si nei til NATO og EU som begge er organisasjoner for Vatikanet, og la oss håndheve suverenitet over egen frittstående fredsdyrkende nasjon.

Per-Vidar Nikolaisønn

Grunnlovsaktivist, freelancejournalist og webredaktør

Arctic Free Speech – Makta midt i mot!