Ja det er faktisk sant, Norge er allerede EU medlem. Gro Harlem Brundtland og Bjørn Tore Godal, underskrev Norges EU medlemskap den 24 juni 1994, på Korfu i Hellas, sammen med flere andre nasjoner som ville bli EU medlemmer. I november samme år, ble det avholdt en folkeavstemning i Norge om EU medlemskapet. Folket gav sitt klare nei til EU under folkeavstemningen, slik de også gjorde i 1972. Men da hadde allerede Gro Harlem Brundtland underskrevet EU medlemskapet for Norge, den 24 juni 1994 på Korfu, sammen med Sverige, Finland og Østerrike.

Bilde tatt fra selve seremonien hvor EU medlemskapet ble signert, der Gro Harlem Brundtland, sammen med Jan Tore Godal, Grethe Knudsen og Eivinn Berg, grunnlovsstridig melder Norge inn i EU, uten Stortingets og Folkets samtykke.

Videoen under her er viser Gro Harlem Brundtland, når hun underskriver EU medlemskapsavtalen på Korfu i 1994.

Jonas Gahr Støre var Gro Harlem Brundtland sin “fot-soldat” og han var sentral i forhandlingene med EU, og overkjørte blant annet Jan Henry T. Olsen (“No fish” Olsen), i forhandlingene med EU om fiskerispørsmålene, i følge den legendariske avisredaktøren Ivan Kristoffersen, i en artikkel i avisa Nordlys 7 september 2013. Thorvald Stoltenberg tok over fra dag 1 etter 24 juni 1994, som Norges kommissær for fiskerispørsmål til EU. Gahr Støre var den sentrale arkitekten i dette organiserte landssviket fra Arbeiderpartiet, da dette Grunnlovs-bruddet ble foretatt, uten at noen av de impliserte ble straffet, og de er fortsatt ustraffet for sin svært kriminelle gjerning. De blir sågar hyllet i AP den dag i dag, og er de sentrale “spillerne” i systemet. Gro Harlem Brundtland er i dag nestleder i Verdens Internasjonale Sosialister, og Jonas Gahr Støre som var sentral i forhandlingene, er i dag minister med klippekort på statsrådpost i Jens Stoltenbergs regjeringer. Det er ingen tvil om at det var et fullverdig EU medlemskap, som den norske delegasjonen jobbet for å få innført, i henhold til den fullmakten delegasjonen jobbet etter. En fullmakt som uten tvil er Grunnlovsstridig. Fullmakten som den norske forhandlingsdelegasjonen hadde med seg, er sannsynligvis utstedt fra Statsministerens kontor, og sannsynligvis ikke fra Stortinget med gyldig Stortingsvedtak med 2/3 dels flertall over 2 Stortingsperioder. Fullmakten kan lastes ned her. I følge Grunnloven er det ulovlig å legge Norge inn under fremmed makt, og selve prosessen med forhandlingene, var derfor Grunnlovsstridig.

EU medlemskapsøknadens ulovlige fullmakt

Dette landsviket av episke dimensjoner, ble avslørt av Synnøve Fjellbakk Taftø, og gjort kjent gjennom hennes artikkel Globalistenes fremste agent som omhandler hvordan Jonas Gahr Støre, klarte å lure det norske folk til å avstå hele sin suverenitet som fri nasjon, over til EU, med dette skjulte EU medlemskapet. Synnøve jobbet på forhandlings-tidspunktet som jurist under Utenriksdepartementet. Synnøve Fjellbakk Taftø er en av de skarpeste hjerner Norge noensinne har fostret, på internasjonal rett og rettsoppfatning. Synnøve Fjellbakk Taftø, jobbet i Utenriksdepartementet i diplomatiet i Geneve og ble løpende orientert om forhandlingsprosessen.

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø, Norges mest kjente politiske fange , ble like etter artikkelen hennes ble publisert på Nyhetsspeilet, pågrepet i sitt eget hjem av lokalt politi, dratt ut i politibilen og kjørt til Nordland Psykiatriske Sykehus, dopet ned og innesperret uten mulighet til å slippe fri. Hun er gjentatte ganger blitt tvangsinnlagt og trakassert, på grunn av sine avsløringer om den indre kjernen i AP, og hun er fortsatt under trakassering av regimet. Her er artikkelen som bekrefter tvangsinnleggelsen av Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø skrev sin avslørende artikkel sammen med sin nærmeste medarbeider, dissidenten “Singoalla”. De to bar på denne informasjonen i en del år, før de lyktes i å få informasjonen ut til folket. Før denne artikkelen ble publisert, gjorde de to tidligere forsøk på å få informasjonen ut, de ble da stoppet av massiv sabotasje som gikk på veldig mange fronter, blant annet ble Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt. Singoalla ble utsatt for stigmatisering og svertekampanjer på nettet, for å diskreditere og bringe henne til taushet, samt massiv trakassering rundt hennes hjem, blant annet av en motorsykkelbande og 2 drapsforsøk. De to har ofte snakket om at det er et under at de fremdeles lever. Så vår Herre har nok et godt hjerte for dem. Det er også laget en støttegruppe på Facebook for Synnøve med over 3000 medlemmer,

Sitat fra Synnøve Fjellbakk Taftø i sin artikkel om Gahr Støre og EØS forhandlingene

Synnöve Fjellbakk

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske nfolkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere. Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.
Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Kneblingen av norsk fiskeripolitikk i forhandlingene, og Jan Henry T. Olsen sin skjebne i AP

Jan Henry T Olsen

Jan Henry T. Olsen, AP sin fiskeriminister i 1994 under forhandlingene, satte seg opprinnelig til motverge mot Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland sitt hardkjør, mot våre fiskeripolitikk og vern om våre kvoter. Jan Henry T. Olsen frontet “No fish” politikken og ville ikke gi fra seg en eneste fisk til EU i disse “forhandlingene” i 1994, men Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre gav han beskjed om å vike front og godkjenne EU avtalen. Utad ble det kjørt en liten “no fish” kampanje for Jan Henry T. Olsen, om at Norge ikke hadde gitt etter for EU i “EØS” forhandlingene, med “no fish” (ingen kvoter avgitt for Norge) som budskap til EU, men i realiteten var avtalen klar at spanske og britiske fiskeriselskaper, fikk tilgang til våre fiskekvoter, siden Norge nå var blitt EU medlem. I 1996 er ikke Jan. Henry T. Olsen lengre med i den indre kjerne av AP, og skjøvet ut i kulden, som så mange andre dyktige norske politikere fra distrikt, som har stått imot globalistene i Arbeiderpartiet.

Det er derfor et faktum at Norge er siden 1994 medlem av EU, og vi er alle ført bak lyset av Arbeiderpartiets globalister, som til syvende og sist styres av Jesuittene til Vatikanet og de politiske zionistene, som utgjør den internasjonale maktkabalen (politiske mafiaen). Disse politiske zionistene står bak opprettelsen av EU, NATO, FN og amerikanske CFR – Counsil of Foreign Relations, som ligger over FN i maktkabalen. Og disse politiske zionistene står bak ideologier som kommunismen, sosialismen, nazismen, fascismen. Denne politiske maktkabalen, går mer kjent under navnet illuminati, som betyr “de opplyste” og er en demonisk sekt bestående av de 13 mektigste familiene i verden, med det khazarjødiske Rotschild finansdynastiet familien i spissen. Frimurerordenen til Vatikanet, er selve makthierarkiet som denne internasjonale 1 prosent klubben har organisert seg etter. De sentrale medlemmene i kabalen, utgjør frimurertoppene i verden med 33 eller 34 grad. Illuminati finansierte blant annet den politiske zionistene Lenin og Trotsky sin revolusjon i Russland, for å drepe den kristne Tsaren og hans familie, samt stjele Russland gullbeholdning og drepe de hvite kristne i Russland. Zionistene hater de kristne, og de har som målsetning å utrydde alle kristne i hele verden. Zionistene i illuminati sitt massemord på 60 millioner kristne i Russland, er godt dokumentert i dokumentarfilmskaperen Juri Lina sin film I skyggen av Hermes. Den filmen er vel anbefalt, men vær obs på sterke scener i filmen. Og det er svært anbefalt også å se Juri Lina sin nyeste dokumentarfilm Under the shadows of the scorpion Filmen handler om zionistenes grep om makten, etter den russiske revolusjonen.

De politiske zionistene som kontrollerer Vatikanet (de fleste av kardinalene er 33 grads frimurere), stod sammen med den britiske dronningen også bak en annen sosialist, Adolf Hitler og det tyske arbeiderpartiet. Hitlers livgarde SS – Schutz Staffe, ledet av Heinrich Himmler var sannsynligvis direkte underlagt den britiske dronningen. Adolf Hitler ble i følge «Project Paperclip» (den skjulte maktkabalens plan for å frakte topp-nazister ut av Berlin mai 1945, over til Sør-Amerika og USA) fikk fraktet ut Hitler ut av Berlin i mai 1945 utført av Vatikanet og dets agenter. Han ble sannsynligvis eskortert til Argentina, hvor han levde sammen med flere topp-nazister fra det 3’dje riket. Der reorganiserte han flere topp-nazister inn i Washington og CIA, under «Project Paperclip». Josef Stalin var også av samme blodslinjer som Adolf Hitler, siden begge kom fra Rotschild familien, som er øverst i Zionist-maktkabalen.

Dagens Israel lider under disse politiske zionistene som ødelegger verden og Israel, og alle palestinske samfunn. Formelt er disse zionistene medlemmer av B’nai B’rith frimurerlosjen, Mossad, ADL og AIPAC (den jødiske verdenskongressen) er deres viktigste våpen, sammen med kontroll på de store pengeinstitusjonene og NATO/EU organisasjonene, for å klare å opprette NWO New World Order verdensregjeringen, basert på internasjonal fascisme og terror.

Den politiske zionismen er opprettet av Jesuittene til Vatikanet, rundt år 1900, under deres agent den jødiske ateisten Theodore Herzl. Vatikanet opprettet også Islam, som et verktøy for å ødelegge den kristne kirken, da Vatikanet er noe helt annet en den kristne katolske kirke. Islamistene styrer Det Muslimske Brorskap, Hamaz og Fatah. Zionistene baserer deres eget maktsystem de store pengeinstitusjonene i verden, som er viktig for deres verdens kontroll, siden de kontrollerer IMF pengefondet, Verdensbanken, FED banken på Wall Street og BIS – Bank of International Settlement (alle sentralbankers mor). Dermed har disse politiske zionistene også kontroll med de aller fleste bankene i verden, siden de kontrollerer disse nasjonale og internasjonale bankene sin pengestrøm. Disse politiske zionistene styrer USA sin regjering, Storbritannia sin regjering, Det Israelske Knesset (nasjonalforsamlingen) og Mossad etterretningen som er en avdeling under CIA, som igjen er underlagt den zionistkontrollerte Obama administrasjonen. Vår egen etterretning er sannsynligvis også under kontroll av den samme zionistkontrollerte maktkabalen, og tjener som et verktøy for å holde folket i Norge nede og kneblet, for å ikke få imot denne 1 prosent klubben av globalister. De ser på oss borgere, som deres slaver, og som brikker i deres kommende nye verdensorden NWO – New World Order verdensregjeringen, de allerede har etablert under FN i New York.

Hvordan er så zionismen som politisk verktøy organisert, og hvem er det som står bak denne djvelske planen om verdensherredømme, basert på etnisk suverenitet for et spesielt folk, på bekostning av alle andre folkeslag i verden? En meget innholdsrik artikkel blottlegger hele planen for oss alle, og denne artikkelen er viktig er lese og forstå. Her er hele planen for etnisk verdensherredømme basert på ren ondskap

Norges som stat grunnlagt av Jesuittene i 1905, og fortsatt under kontroll av zionismen

Michelsen

Da Christian Michelsen (Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen) ble Norges første statsminister i 1905, hadde Michelsen jesuitter (Vatikanets agenter) boende hos seg som rådgivere. Disse jesuittene var sentrale i utformingen av vår nasjon, og det er grunn til å tro at Norge, er en ren jesuittisk konstruksjon. Stortinget er også kontrollert av den samme zionistklanen, og opptrer som lydige pudler for disse zionistene. Ingen riksrettssak er reist fra Stortingets Kontroll og konstitusjonskomité, mot Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Morten Vetland eller Bjørn Tore Godal for landsviket i 94 med EU medlemskapet.
Stortinget har heller ikke reist noen riksrettssak mot Jens Stoltenberg, Gahr Støre og Grethe Faremo for deres “private” folkemord-krig i Libya, og Stortinget har ikke engang løftet en finger for å stille Jens Stoltenberg, Faremo, og Gahr Støre til ansvar for statskuppet Arbeiderpartiet gjorde i dommerforsikringskandalen, avslørt av juristen Herman J. Berge i fjor, da Høyesterett regelrett oppnevnte seg selv til den lovgivende forsamling og tok makten fra Stortinget helt og holdent, ved å sette Grunnloven ut av funksjon. Herman J. Berge er den kjente menneskerettighets-advokaten, med tidligere base i Luxembourg, som har fått Stoltenberg regjeringen dømt i Strasbourg for brudd på menneskerettighetsbrudd i Norge, en rekke ganger. Herman J. Berge måtte rømme Luxembourg og emigrere til en Stillehavsøy, av redsel for alvorlige angrep mot han og hans familie, for sine avsløringer av zionistregimet i Norge. Herman J. Berge driver fortsatt sin juristpraksis, med å avdekke og forsvare menneskerettighetsbrudd, gjennom sitt eget nettsted RettsNorge.com.

Slik er historien om hvordan AP regimet, som politiske stråmenn for den internasjonale zionismen under kontroll av Vatikanets Jesuitter, og hvordan disse behandler politiske opposisjonelle i Norge. AP sin politiske zionist Håkon Lie sa det rett ut: «Vi skulle bygge det nye Jerusalem», med den nye verdensorden underlagt Khazarjødisk dominans, politisk organisert av zionistene.

Hvilke utfordringer står Norge som nasjon over fremover, for å hindre zionismens videre destruksjon av vår nasjonalstat

Man kan så undre seg, er det mulig å ta tilbake vår nasjon og Grunnlov, og bygge en nasjon basert på fred, demokrati og respekt for universelle menneskerettigheter. Jeg tror dette er fullt mulig, om man bare forstår at disse menneskene utgjør bare 1 % av verdens befolkning, og vi er de 99 % andre på denne blå og grønne kloden. Man må derfor begynne en rettsprosess i Norge, med å få på plass en ny Høyesterett i Norge, som er av folket, og som ikke er et redskap for de politiske zionistene/frimurerne, slik det er i dag. En Folkets Domstol må gives rett av folket i Norge og Grunnloven, til å kjøre saker for denne domstolen, slik at vi får på plass en rettstat i Norge, for den finnes ikke i dag. Når rettstaten er på plass igjen, så kan demokratiet gjeninnføres som et direktedemokrati hvor store saker bestemmes gjennom bindende folkeavstemninger og det må opprettes frie valg på et nytt Folketing, satt sammen av enkeltstående representanter valgt direkte av folket, med representanter uten partitilknytning.

Partisystemet må faktisk opphøre, for partisystemet er zionistene sitt påfunn for å ødelegge nasjonalstatene i verden, og for å frata våre tidligere nasjonale monarker retten til å styre nasjonalstatene. Den siste viktigste nasjonalstaten som falt for zionistene, var nettopp Russland, med Lenin sin revolusjon, styrt og betalt av zionistene. Nasjonalstatene er den største hindring for zionistene sin fascistiske drøm, om å få innført NWO – New World Order verdensregjeringen, formelt underlagt deres eget FN. Derfor må Norge ut av zionistenes NATO, EU og FN, og heller bruke vår store oljeformue til å kjøpe oss tilbake suverenitet over egen nasjon, ved å kjøpe russiske våpensystemer og samarbeide politisk med Putin administrasjonen i Russland, siden Putin nå går aktivt i mot disse internasjonale zionistene, selv innad i eget land, hvor disse mørke kreftene har forsøkt å ødelegge Russland helt fra 1917, med å opprette KGB og kommunismen i Russland som deres verktøy.

Jeg har skrevet en avhandling om Zionistene/Vatikanet sin dominans av Norge, og hvordan vi kan ta tilbake vårt tapte rettstat og demokrati, i denne artikkelen Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår nasjon. Den er vel verdt å lese og forstå.

Jeg får benytte anledningen til å be borgerne av dette land tenke på denne artikkelen, når dere går til valgurnene 9 september, for å levere sin stemmeseddel. Det norske Stortingsvalget er faktisk i strid med Valglovens § 13-1 i følge Jurist Herman J. Berge Vi har intet demokrati eller rettstat i Norge, men vi kan som folk, reise oss mot zionistene og ta tilbake vårt fantastiske land og nasjon fra disse globalistene, med å opprette en ny rettstat og et nytt Folketing, av og for folket, og si opp internasjonale avtaler som lar zionistene kontrollere vår nasjon og våre barn.

Artikkelen er skrevet av Per-Vidar Johansen og Elin Tönjum

SONY DSC

Per-Vidar Johansen er Freelancejournalist, Webredaktør og Grunnlovsaktivist

Arctic Free Speech – en mediakanal om de skjulte maktsystemer, menneskerettigheter,  lov og rett, og folkets motstand mot globalistene generelt. Journalistikk slik folket forventer den.