Jeg opprettet Arctic Free Speech bloggen som freelancejournalist, for å skrive om politikk i Nord-Norge og beskrive realitene som omgir Nord-Norge som region. Lite ante jeg den gang, om at min lille blogg ble sentrum for avsløringer av flere store saker i verdenspolitikkens mørke maktspill-korridorer. Jeg har listet opp de 10 viktigste artiklene som jeg har skrevet om på nyhetsbloggen min, og artiklene har spennvidde fra avsløringer om kald krig mellom supermaktene, med den amerikanske nedskyting av det nye supervåpenet til Russland, Bulava interkontinentale atomraketten. Nyhetsbloggen har videre artikkler med avsløringer om hvordan Vatikanet styrer verdens maktinstitusjoner bak vår rygg, artikkel om hvordan domstolene har blitt korrumpert og hvor omtrent samtlige dommere i Norge driver uten gyldig autorisasjon, og til hvordan Norge ble tvangsinnmeldt direkte inn i EU av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre i 1994. På topp 10 listen har jeg også funnet plass til en artikkel jeg skrev om 22 juli terroren, satt i skarp kontrast til den fredelige sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riddu i Manndalen i Kåfjord.

Jeg har forsøkt å rangere de artiklene jeg er mest stolt av som samfunnskribent, men det er vanskelig å trekke frem en absolutt favoritt blant mine mange og varierte artikler, på min etterhvert så poplulære samfunnskritiske nyhetsblogg. Men om jeg skulle trekke frem en absolutt favoritt, så får det bli rakettsaken, hvor USA sine etterretningstjenester i et koordinert angrep, tok over Russland sin nye stolthet, Bulava missilet, ved å hacke seg inn i hoveddatamaskinen til missilet under oppskytingen i Kvitsjøen, via spionsatelitter og HAARP teknologi, tok over styringssystemene og dirigerte raketten inn over norsk territorium, hvor USA skjøt ned den russiske Bulava atomraketten, inne på norsk territorium i Nord-Troms, via HAARP anlegget på Ramfjordmoen utenfor Tromsø. Norge var timer unna full krig med Russland i desember 2009, etter at Stoltenberg regimet godtok denne enorme amerikanske provokasjonen mot Russland, utført inne på norsk territorium. Ironien i saken er at Obama dagen etter at han gav ordre til denne enorme provokasjonen mot Russland, stod på podiumet i Oslo Rådhus og mottok fredsprisen, ledsaget av en samlet norsk regjering i salen. Det er litt av et paradoks. Informasjonen og avsløringen som jeg stod bak, er senere bekreftet av Edvard Snowden, CIA og PRISM avhopperen, som nå er i Moskva under Putins beskyttelse.

Her er mine 10 beste artikler rangert etter min egen oppfatning av artiklenes betydning:

1. Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

2. Norge er ingen rettstat lengre. Anarkiet kommer!

3. Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår norske stat og vår kristne kulturarv

4. Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge

5. Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre

6. Hva skjer med det norske oljefondet?

7. Anne Grethe Strøm Eriksen (AP) forfalsket en rapport om nedleggingen av Olavsvern marinebase i Tromsø

8. Riddu Riddu festivalen sitt budskap om samhold og respekt, er mer enn noen gang aktuelt etter terrorhandlingen

9. Ny grenseavtale mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og Gahr Støre har gitt bort “halve Norge” til Russland!

10. Hålogaland som egen stat