Her får du det nye kunnskapsgrunnlaget – litteraturlista over forskningen om skadevirkninger fra 5G servert på et fat. Lista er signert en av klodens fremste forskere på biologiske virkninger av elektromagnetiske felt og stråling.

I tillegg får du mine refleksjoner om hva dette innebærer: Valget står nå mellom trådløst eller bærekraft. Miljøødeleggelsene fra trådløs kommunikasjon går for fort til at masseutbredelse av trådløst er tjenlig til å skape økt bærekraft.

Forskere og andre eksperter innen stråling og helse verden over sendte i fjor sommer en anmodning til EU-kommisjonen om snarest å stanse utrullingen av 5G-teknologi (omtale og norsk oversettelse her): Miljøkonsekvensene er ikke utredet, og alt vi fra før vet om mikrobølget kommunikasjon med slike egenskaper, tilsier at miljøkonsekvensene vil være store og alvorlige – verre enn fra de trådløse teknologiene som hittil er tatt i bruk.

Les hele artikkelen til Einar Flydal på hans eget nettsted her:

Det nye kunnskapsgrunnlaget er levert EU-kommisjonen: – 5G forsterker den trådløse miljøkatastrofen