Skogbrannene i Sverige kan være påsatt sies det av fagfolk innen svenske brann og redningstjenesten

Les artikkelen her: Svenske skogsbranner er påsatt av kriminelle

Det er ingen hemmelighet at Pentagon-haukene bruker ny DARPA teknologi med «Space Laser» (laserkanon) påmontert på Hercules militærfly, droner eller satelitt , for å starte branner mot fiender som truer Pentagon haukenes oppdragsgivere. Dette så vi sist i Kalefornia i USA hvor hele boligområder ble svidd av med «Space Laser», mens skogen rundt boligområdene stod urørt. Da testet de laservåpenet for presisjon, og tok ut flere tusen boliger i et raid.

Svenskene har kommet lengst i å utvikle bio-drivstoff til kjøretøy, av deres skogsressurser, og du kan kjøpe drivstoffet allerede i utvalgte stasjoner og det blandes inn i vanlig oljebasert bensin eller diesel. Dette sees helt klart på som en fiendtlig handling mot de største oljeprodusentene i USA, med Rockefeller familien i fremste rekke.

Teoretisk sett så kan brannene være påsatt av amerikanske terrorister (drone-team underlagt Pentagon), som angriper Sverige med fly, droner eller satellitt for å stoppe deres produksjon av drivstoff, som potensielt på sikt kan skade disse amerikanske oligarkene stygt økonomisk. Sverige sier de kan gjøre Sverige totalt uavhengig av fossilt brennstoff fra tungolje, innen 2030. Hvilken enorm trussel er ikke det mot Rockefeller familien, som kontrollerer store deler av USA og andre deler av verdens oljeproduksjon. Kan svenskene gjøre det, så kan Canada og USA gjøre det, og kineserne kan gjøre det.

Et våpensystem som Pentagon haukene rår over er DEW – Direct Energy Weapon systemet. Dette er høyenergi-laser eller frekvens system som konsentreres/skytes fra satellitt eller større militærfly eller droner, som kan antenne knusktørr skogbunn i for eksempel Sverige og Norge. Et eksempel er bildet under her, fra Canada, som faktisk avslører hvordan DEW strålen kommer ned mot skogbunnen og tenner på skogen.

DEW - Direct Energy Weapon forrest fire

DEW Laser fra andre militære kampfly kan også benyttes slik illustrasjonen under her viser:

airborne laser weapons

Det som også er et faktum med denne ekstremtørke-sommeren i Sverige og Norge, er at været kan manipuleres av Pentagon (amerikanske forsvars-hovedkommandoen), ved å bruke de svenske og norske HAARP/EISCAT anleggene i Kiruna, Sødankylä eller ved Tromsø og Svalbard, til å skape dette langvarige høytrykket over Skandinavia. Den amerikanske marinen, som driver værmanipulasjonsprosjektet HAARP, har kunne manipulerer været i flere tiår. Sverige og Norge er tungt inne i det amerikanske værmanipulasjons-programmet/våpensystemet  HAARP, og uten tvil så vet den svenske regjering om at ekstremtørken over Skandinavia er planlagt. Derfor bærer Sveriges regjering et stort medansvar for denne enorme krisen, i de svenske skoger.

De kan også bruke HAARP fra satelitt, så de er ikke lengre avhengig av de svenske og norske anleggene, men de er svært effektive i og med at de er bakkanlegg med stor kapasitet til å skape permanente høytrykk eller lavtrykk etter ønsker fra Pentagon hauken og deres reelle oppdragsgivere, de amerikanske oligarkene innen olje og bank/finansindustrien.

Jeg går ut fra at SÂPO (svenske politi-etterretningen/anti terror politiet) vet at dette er tilfelle, og undersøker om et slikt komplott foreligger mot Sverige, men jeg tviler på at de går ut med dette, av hensyn til å ikke skade Sverige fremtidige NATO medlemskap, siden Sverige nå er nesten fullverdig NATO medlem. Det likefullt et svært stygt sannsynlig terroranslag mot Sverige og kanskje også Norge, siden 1 svensk statsborger (tømmerbil-sjåfør) nå er drept av skogbrannene.

Så spørsmålet er: driver svensk etterretning og gir blaffen i at Sverige sannsynligvis er under angrep av terrorister, som har til hensikt å ødelegge svensk bio-drivstoff produksjon eller er dette bare «tilfeldig» at nesten 80-90 branner, tilfeldig oppstår på samme tid, med daglig nye branner som oppstår?

Dan Elisasson

Dette samtidig som Dan Eliasson, den tidligere utskjelte politidirektøren i Sverige, ansvarlig for at mafia-oligarker som George Soros, lykkes i sitt forsøk på å ødelegge svensk kultur og samfunn med å masseimportere kriminelle «asylsøkere» til Sverige, har overtat som sjef for MSB – «Myndigheten for Samfunskydd och Beredskap» (ansvar for å bekjempe skogsbranner). Dan Eliasson bærer ansvaret for disse kriminelle gjengenes etablering ved å vanskjøtte Politidirektoratet i Sverige, og det er svært mistenkelig at samme person nå sitter som øverste ansvar for Samfunnsikkerhet og Beredskap og dermed beredskapen for å bekjempe skogbrannene i Sverige nå.

Siste! Ny brann i Mora dokumentert påsatt av «terrorister». 

Les hele artikkelen her: Skogsbrann påsatt i Mora i Sverige

Brann i Mora