Folkets håp til den 12 mann, Jan Baalsrud, snudde krigen i nord til seier!.

Jan Baalsrud, den 12 mann i sitt lag av patrioter, snudde krigen til folkets seier. Han var den siste overlevende ekte kriger og patriot i uniform, som fortsatt trodde på folket og på seier mot nazistene som okkuperte vårt land. Synonymt med dagens situasjon hvor nazistene på nytt angriper Norge, via politisk infiltrasjon, skjulte paramilitære nettverk og total fake news propaganda media-dominans, så har alle de andre 11 menn eller skal vi kalle dem demokratiske institusjoner, feilet sitt oppdrag i å beskytte og informere folket. De 11 menn eller demokratiske institusjoner er:

1. Stortinget med samtlige 169 representanter, som har solgt oss ut til globalistene, med grovt brudd på Grunnlovens suverenitet.

2. Statstøttet media, som skulle være folkets 4 statsmakt, men som har sviktet totalt og er i hendende på et paramilitært nettverk.

3. Regjeringen, Kongens private råd som skulle i et konstituelt monarki også følge Grunnlovens intensjon, om at folket er suveren under Grunnlovens ideal, har sviktet Kongen i informere om og å utføre og sikre folkets rettigheter etter Grunnloven.

4. Kongen, selv om han ikke kan lastes juridsk for sine handlinger referert til Grunnloven, har ført Norge inn i ødeleggende okkupasjonskriger, som Libyakrigene eksempelvis. Han har også signert alle dokumenter, som har ført vårt land dit det er i dag.

5. Domstolene. De som skulle sikre oss våre rettigheter etter Grunnloven, har sviktet totalt og lagt Norge under fremmed makt ved å endre lovparadigmet helt, fra Naturretten/Common Law/law of the land, som Grunnloven bygger på, og over til sjørøverlover underlagt Vatikanets Maritime lovverk (law of the seas/maritime law/admirality law), og håndhevder feil lovverk, som ser oss levende mann og kvinne som en handelsvare, hvor fødselsattesten vår er stjålet av disse sjørøverne og vi levende menn og kvinner er erklært tapt ute på sjøen (lost at sea), og demed ikke har noe medbestemmelsesrett over eget økonomiske og juridiske liv. Faktum er at vi er levende menn og kvinner!

6. Skatteverket. Å betale skatt er faktisk ulovlig, og våre egne penger med inntil 80 % av inntektene våre, går inn til et skatteoppkrever-regime hvor pengene IKKE går inn i statskassa, for tilbakeføring til folket via statsbudsjettet. Pengene sendes ut av landet i stor grad. De pengene som som finnes på Statsbudsjettet, er nye penger som er trykket opp av Norges Bank og Finansdepartementet, ved å utstede statsobligasjoner i det internasjonale pengemarkedet. Resultatet er stadig mer inflasjon av din pengebok og hva du virkelig tror du eier.

Så derfor er det opp til oss, den 12 mann å hjelpe hverandre til å overleve og kjempe sammen mot Naziregimet, som igjen har kuppet til seg makten i Norge. Våre falne til minne, våre soldater og offiserer, journalister og sanhetsøkere, jurister, politiske dissidenter, bønder og andre patrioter til ære. Vi, folket, den 12 mann skal vinne igjen. Gratulerer med Grunnlovsdagen i dag 17 mai!

:-per-vidar- av familien Johansen. Grunnlovsaktivist og freelancejournalist.

7. Den Norske Kirke. Før var denne delvis demokratiske institusjonen, selve ryggraden i det norske samfunnet. «Tørre renner» som Jesus sa at Kirken skulle bli til slutt, er nå sann. Problemet ligger ikke hos den enkelte prest, menighetsråd eller bispedømme. Det ligger i Vatikanets dominans over det fellesreligiøse ekumeniske prosjektet med EN verdenskirke styrt fra Rom, under Vatikanets svært tvilsomme moralske verdier.

8. Politiet. De som skulle håndheve loven og beskytte borgerne, har blitt infiltrert av det politiske paramilitære nettverket i Norge. Når Politiet begynner å arrestere journalister, politiske bloggere for deres meninger og sperre dem inne på mentalsykehus, slik at de ikke kan utføre den viktigste rettigheten etter Grunnloven, nemlig retten til å uttrykke seg fritt, da har Politiet feilet. Om Politiet eller noen som føler seg forulempet av fri tale, så er det domstolene som skal avgjøre dette, og ikke tvangsmedisinsk «behandling» av journalister og andre sannhetsøkere. Kriminaliteten er skyhøy også, så her har Politiet som den 8 mann, mye å ta tak i, spesielt i egne rekker.

9. Sivilombudsmannen. Den høyeste og siste skanse for folkets rettsikkerhet, har sviktet gang etter gang. Den 9 mann i laget har unngått å sikre borgernes rettigheter, da Norge har blitt dømt gang etter gang i FN sin menneskerettighetsdomstol i Haag, for gjentatte brudd på menneskerettighetene. Hadde Sivilombudsmannen fungert som demokratisk institusjon, så har det ikke vært nødvendig for forulempede borgere, å ta sin sak til Haag domstolen.

10. Barnevernet. Å bruke Barnevernet som våpen mot de som har kritiske røster, til å straffe dem med å ta fra dem barna sine, er ikke bare forkastelig av den 10 mann i laget som en viktig demokratisk institusjon, for å sikre de minste av oss som ikke har en egen juridisk stemme, det er og svært alvorlig.

11. Mattilsynet. Å bruke denne viktige institusjonen i demokratiet, som er ansvarlig for å sikre trygg og sikker matvareproduksjon og dyrehelse, som et våpen mot selve ryggraden i den norske sivilisasjonen, den norske bondestanden, er svært skremmende og farlig for oss alle. Spesielt i disse tider hvor det at butikkhyllene skal være fulle av mat, med konflikten i Øst-Europa i minne som er verdens korrnkammer, er viktig at bonden føler trygghet for sin bedrift og ikke som nå må kikke seg over skuldra når han eller hun skal i fjøset.

Så derfor er det opp til oss, den 12 mann å hjelpe hverandre til å overleve og kjempe sammen mot Naziregimet, som igjen har kuppet til seg makten i Norge. Våre falne til minne, våre soldater og offiserer, journalister og sanhetsøkere, jurister, politiske dissidenter, bønder og andre patrioter til ære. Vi, folket, den 12 mann skal vinne igjen. Gratulerer med Grunnlovsdagen i dag 17 mai !

Hilsen :-per-vidar- av familien Johansen (Nikolaisønn) – signaturen skrevet slik med vilje, da det er en definisjon på en levende mann, med fornavnet som eneste reelle kjennetegn mine foreldre gav meg.

Freelancejournalist per-vidar av familien johansen (alle små bokstaver med vilje slik skrevet) , Grunnlovsaktivist, patriot og Natural Law/ Common law tilhenger.

Folket, fjellan, husan. Makta midt imot!

For Arctic Free Speech bloggen, :»Per-vidar» Johansen