Johan Falkberget, AP medlem og stortingsrepresentant, var redaktør av Vepsen, som eksisterte som agitatorisk blad (propaganda blad) for AP sin politikk, allerede i 1914. Vepsen er fortsatt en av AP sine viktige propaganda tiltak for å narre folk i Norge, om sannheten om AP.

Vepsen drives under nettstedet vepsen.no og driver sarkastisk propaganda av verste sort mot lovlydige flinke norske politikere og opposisjonelle, på bestilling fra AP, silkediktaturets herremenn.

Per-Vidar Nikolaisønn

Grunnlovsaktivist, freelancejournalist og webredaktør

Makta midt i mot!