Politikere og næringslivet i nord må si klart fra hva de mener

Det er flott at ministeren for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland har utnevnt et utvalg som igjen skal vurderetar høyere utdanning i Nordland. Målet må være å få en utdanning som er til det beste for næringslivet og våre ungdommer i nord. Arbeidet bør ikke bare begrenses lokalt til Nordland fylke, men bør omfatte hele landsdelen. Alle vet at utviklingen går igjennom kompetanse. En bedrift uten kompetanse, er ingen bedrift. Dette er noe våre politikere og utdanningsinstitusjoner i landsdelen, bør ha for øye for å beholde og utvikle et godt og fremtidig næringsliv i Nord-Norge.

Som løsgjengere blir vi for små

For høyere utdanning i Nord-Norge blir det for smått at Nordland i dette viktige arbeid bare ser på eget fylke. Dersom det siste skjer tror jeg arbeidet blir å ende opp i flere løsgjengere (utdanningsinstitusjoner) administrert av en eller annen lokal løsgjengerlov. Det beste og mest optimale for Nord-Norge vil være å se på hele landsdelen under ett, spesielt når vi vet at det i Nord-Norge totalt bare er ca 462.000 innbyggere og ca 17.000 høgskole- og universitetsstudenter.

Utmerket rapport

Det Regjeringsoppnevnte Stjernøutvalget presenterte for noen år siden en utmerket rapport for det fremtidige kunnskapsNorge. De fleste innenfor høyere utdanning i Norge hoppet dengang i sine skyttergraver og gav til uttrykk at dette var tull og at de var immune mot forandring, og at de fortsatt ville være ”lykkelig som liten”. Heldigvis har noen utdanningsinstitusjoner kommet og andre holder på å komme opp av sine skyttergraver og bra er det, for ellers ville de tilslutt få en stille og usynlig død.

Stjernørapporten beskriver blant annet at det beste for det fremtidige utdannings- og FoU-miljøet i nord vil være å samle alle høgskoler i landsdelen og universitetet i Tromsø under en felles paraply: Universitetet i Nord-Norge. Forslaget gitt i vrangstrupen hos de fleste og derfor står vi i dag og fortsatt krangler, konkurrerer og utarmer hverandre til glede for våre store konkurrenter utenfor landsdelen.

I dag ser vi mer og mer at for å overleve i det internasjonale konkurransesamfunnet, må vi bli større og mer synlige med dyktige og anerkjente medarbeidere, slik Stjenørapporten beskriver det. Det nytter ikke med en eller to tordenskjoldsoldater på hvert sitt nes. For å bli hørt og lagt merke til utenfor våre snevre grenser, må vi gå sammen å rope bare med en røst fra nord.

Vi må rette blikket over våre snevre fylkesgrenser

Tiden er moden til at resten av høyere utdanning i nord starter en god prosess slik de har gjort det i Tromsø. Harstad holder på å gjøre det samme. Oslofjordalliansen er et annet eksempel,

Vi, i Nordland må løfte vårt blikk å se litt større på vår høyskolestruktur enn bare å se på vårt eget fylke. Vi må bruke våre ressurser til å bygge opp et stort anerkjent universitet i nord som har både internasjonalt styrke med både faglig tyngde og bredde. Dersom det motsatte skjer er jeg redd for at vi alle små utarmes og til slutt ”ikke vil være lykkelig som liten”.

Lykke til med dette meget viktige arbeid for høyere utdanning i nord.

Se også

http://snubba.hin.no/UiNN/UiNN.pdf

Hilsen Erling R.